- aerik

aerik

avatar
Mám vyše 6 ročné skúsenosti s tvorením grafického dizajnu. Riešim User Interface a User Experience rôznych projektov, start-upov, webových prezentácií či zložitých systémov. Dokonalá reposnozivita alebo parallax scrolling je to, čo mám naozaj rád. Skúsenosti mám aj s tvorením mobilných apps. Ďalej navrhujem korporátne identity, logá, vizitky, printovú grafiku. Popri robote sa venujem vlastnému startupu pre webdeveloperov, cloudové IDE www.codetasty.com Erik Adler Creative thinker, visual designer
kontaktuj predajcu