Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia - JozefS

JozefS

avatar
Som vyštudovaný environmentálny inžinier. Zaoberám sa projektmi a dokumentáciou v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia (rozptylové štúdie), ochrany vôd (havarijné plánovanie), posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), spracovanie žiadostí IPKZ, komunikáciou s úradmi pri riešení environmentálnych povinností.
kontaktuj predajcu