Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia - JozefS

JozefS

Malá šeda hviezdaMalá šeda hviezdaMalá šeda hviezdaMalá šeda hviezdaMalá šeda hviezda
JozefS

JozefS

● offline
Som vyštudovaný environmentálny inžinier. Zaoberám sa projektmi a dokumentáciou v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia (rozptylové štúdie), ochrany vôd (havarijné plánovanie), posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), spracovanie žiadostí IPKZ, komunikáciou s úradmi pri riešení environmentálnych povinností.
krajinaSlovensko registrácia10.09.2014 hodnotenie nebolo hodnotené aktívne objednávky0 predaje0 0 21.08.2018

Služby od JozefS

( pozitívne 0 z 0 )