Online poradenstvo pri mimosúdnom riešení rodinných a občianskych sporov v trvaní do 1 hodiny - Mediacia

Mediacia

Malá šeda hviezdaMalá šeda hviezdaMalá šeda hviezdaMalá šeda hviezdaMalá šeda hviezda
Mediacia

Mediacia

● offline
Som mediátor zapísaný v zozname mediátorov MS SR. Poskytujem služby pri mimosúdnom riešení sporov a konfliktov a poradenstvo zamerané na alternatívne riešenie a problémovú komunikáciu v najrôznejších konfliktoch.
krajinaSlovensko registrácia27.04.2017 hodnotenie nebolo hodnotené aktívne objednávky0 predaje0 2 30.11.-0001