- micis

micis

avatar
špecialista požiarnej ochrany osvedčenie na vykon činnosti v zmysle §9 ods.3 Zákona 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov http://www.joblife.sk/michaljedinak
kontaktuj predajcu