- Timein11

Timein11

avatar
Ponúkam komplexné portfólio služieb: tvorba zmlúv najmä z oblasti občianskeho práva: • kúpna zmluva (hnuteľnosť/nehnuteľnosť) • darovacia zmluva • príkazná zmluva • zmluva o pôžičke • zmluva o nájme • podnájomná zmluva • zmluva o zriadení záložného práva • zmluva o zriadení vecného bremena • zmluva o vytvorení autorského diela • licenčná zmluva na použitie autorského diela • zmluva o kolektívnej správe autorských práv • zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela • zmluva o vytvorení kinematografického diela obchodného práva: • zmluva o dielo • zmluva o sprostredkovaní • mandátna zmluva • zmluva o obchodnom zastúpení • zmluva o preprave • zmluva o tichom spoločenstve • zmluva o predaji podniku • inominátne zmluvy v zmysle ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka pracovného práva: • pracovná zmluva • dohoda o vykonaní práce • dohoda o pracovnej činnosti • dohoda o brigádnickej činnosti pre cudzincov, ktorí prichádzajú na Slovensko najmä z tretích krajín. Ponúkam tiež služby súvisiace so založením obchodných spoločností (s.r.o., j.s.a., a.s., v.o.s., k.s.), služby súvisiace s prevodom obchodných podielov, tiež poskytujem pomoc pri nadobúdaním prechodného pobytu cudzincov. Vďaka skúsenostiam nadobudnutým prácou s klientmi pochádzajúcimi z rôznych krajín dokážem spoľahlivo identifikovať a pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzate a podľa toho stanoviť základné mantinely riešenia s ohľadom na platné právne predpisy.
kontaktuj predajcu