Rozpočty, Povolenia

Rozpočty, Povolenia

Ja spravím rozpočet na altánok
Ja spravím rozpočet na altánok
€25 palcek dodanie 5 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja vypracujem podklady pre energetický certifikát
Ja vypracujem podklady pre energetický certifikát
€40 matus0 dodanie 3 dni Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím Analýzu - porovnanie cenových ponúk
Ja spravím Analýzu - porovnanie cenových ponúk
€5 Andrea168 dodanie 4 dni Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím inžiniersko-geologický posudok územia
Ja spravím inžiniersko-geologický posudok územia
€250 degenbart dodanie 12 dní Rozpočty, Povolenia  
Vybavím stavebné povolenie
Vybavím stavebné povolenie
€250 madalu dodanie 60 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím kompletný projekt rodinného domu
Ja spravím kompletný projekt rodinného domu
€12 waba dodanie 60 dní Rozpočty, Povolenia  
Rozpočet stavby
Rozpočet stavby
€100 Rygeros dodanie 5 dní Rozpočty, Povolenia  
Vybavím stavebné povolenie
Vybavím stavebné povolenie
€190 martinplanka01 dodanie 30 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím vybavim stavebne/ kolaudacne/ povolenie
Ja spravím vybavim stavebne/ kolaudacne/ povolenie
€200 banika dodanie 45 dní Rozpočty, Povolenia  
Vypracujem Výkaz výmer, rozpočet/cenovú ponuku
Vypracujem Výkaz výmer, rozpočet/cenovú ponuku
€10 snovwy dodanie 5 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím polohopisno-výškopisný plán
Ja spravím polohopisno-výškopisný plán
€100 surveyor dodanie 7 dní Rozpočty, Povolenia  
Stavebný rozpočet
Stavebný rozpočet
€110 Lenoch dodanie 3 dni Rozpočty, Povolenia  
BOZP, PZS poradenstvo, školenia a dozor
BOZP, PZS poradenstvo, školenia a dozor
€30 Antonio.Pita dodanie 14 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím projekt vykurovania
Ja spravím projekt vykurovania
€120 wilderko dodanie 10 dní Rozpočty, Povolenia  
Stavebné rozpočty
Stavebné rozpočty
€100 Richerd dodanie 5 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím projekt rodinného domu
Ja spravím projekt rodinného domu
€480 vladocizmar dodanie 30 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím porovnanie cenových ponúk na strechu
Ja spravím porovnanie cenových ponúk na strechu
€10 byDada dodanie 7 dní Rozpočty, Povolenia  
spracujem výkaz výmer
spracujem výkaz výmer
€100 lecoo dodanie 7 dní Rozpočty, Povolenia  
Ja spravím výber LOKALITY pre nehnuteľnosť
Ja spravím výber LOKALITY pre nehnuteľnosť
€30 paldo.klemo dodanie 5 dní Rozpočty, Povolenia  
Statický posudok na stavebné povolenie
Statický posudok na stavebné povolenie
€120 rieper0 dodanie 7 dní Rozpočty, Povolenia  
 Projekt pre stavebné povolenie
Projekt pre stavebné povolenie
€150 rieper0 dodanie 14 dní Rozpočty, Povolenia  
Analýzu cenových ponúk na okná
Analýzu cenových ponúk na okná
€15 peba1980 dodanie 5 dní Rozpočty, Povolenia  

1 2