Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Nasledovné podmienky hovoria o vzťahoch medzi predajcom, kupujúcim a Jaspravim.sk.

Predávajúci

Za každú službu alebo produkt, ktorú úspešne predáš a aj doručíš kupujúcemu, ti pribudne kredit (peniaze) vo výške 88% z hodnoty predaja, zo sumy uvedenej v inzeráte. Čiže provízia z každej objednávky je 12% pre jaspravim.sk. Registrácia, ako aj pridávanie inzerátov, je ZADARMO. Jaspravim.sk nie je platcom DPH a preto sa nebude odmena pre predávajúcich, ktorí sú platcom DPH, navyšovať o sumu DPH.

Kupujúci platí za služby Jaspravim.sk vždy vopred. A peniaze sú v úschove Jaspravim.sk až do úspešného dodania služby/produktu.

Je zakázané vykonávať akúkoľvek prácu bez aktívnej objednávky od kupujúceho, prostredníctvom krátkych správ na Jaspravim.sk. Ak predávajúci začne pracovať na základe podnetu z krátkych správ bez aktívnej objednávky, jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za finančnú ujmu vzniknutú z neuhradenej objednávky kupujúcim. Správy slúžia výhradne na komunikáciu a vysvetlenie detailov ako sú napr. dodania príkladov prác, vzoriek prác, zaslanie portfólia grafík a pod. Zneužívanie a nedodržanie podmienok má za následok zablokovanie konta pre predávajúceho aj pre kupujúceho.

Jaspravim.sk doručí platbu predávajúcemu až vtedy, keď je služba kompletná.

Ak je objednávka na službičku zrušená (z akýchkoľvek dôvodov), neskoré doručenie, nespokojnosť s kvalitou služby, neschopnosť dodania služby, finančná odmena nebude pripísaná na konto predávajúceho.

Predávajúci je hodnotený na základe toho, aké služby poskytuje v tzv. Ratingu (hviezdičky). Ak máš negatívny rating (napr. neskoré dodania, nekompletné a pod.) budeš mať pravdepodobne negatívne hodnotenie.

Proces objednávky

Kupujúci si vyberie a objedná službu (alebo produkt), v pokladni si vyberie spôsob platby a dokončí objednávku. Je možné využiť možnosť platby bankovým prevodom, platbu platobnou kartou (nad sumu 10 EUR), Tatra pay a PayPal. Keďže objednávka sa aktivuje až po úspešnom zrealizovaní platby, vyberte si vhodný spôsob platby podľa toho kedy (ako rýchlo) chcete mať objednávku aktívnu. Platba kartou, PayPal, Tatra pay aktivujú objednávku okamžite. Bankový prevod aktivuje objednávku až v momente pripísania financií na účet jaspravim.

Po dokončení objednávky odošle stránka automaticky email na emailovú adresu, ktorú ste zadali. Kupujúcemu odošle potvrdenie o nákupe s faktúrou a Predávajúcemu notifikáciu o novej objednávky. V prípade platby bankovým prevodom dostane Predávajúci notifikáciu o novej objednávke, až keď budú pripísané peniaze na naše bankové konto.

Predávajúci musí pri realizácii objednávky dodržať podmienky, ktoré si sám stanovil v inzeráte, napr. (lehoty na dodanie služby a pod.) Ak tak nespraví, kupujúci má právo zrušiť objednávku.

Keď chce predávajúci dodať inzerát z kategórie služby urobí tak priamo v objednávke kliknutím na tlačidlo "Doručiť objednávku". V prípade doručenia fyzických produktov z kategórie produkty klikne Predávajúci na tlačidlo "Doručiť objednávku" až v momente, keď bol smaotný produkt (výrobok) fyzicky odoslaný poštou (odporúčame posielaľ doporučene a ponechať si doklad o odoslaní).

Po kliknutí na "Doručiť objednávku" má kupujúci 72 hodín, aby vyjadril svoj súhlas alebo nesúhlas s dodanou službou (produktom). V prípade, že súhlasí s výsledkom, klikne priamo v objednávke na "Áno" a zanechá Predávajúcemu svoje hodnotenie. V prípade, že kupujúci nie je spokojní (nesúhlasí), klikne na odkaz "Nie" priamo v objednávke a zároveň napíše Predávajúcemu svoje pripomienky, ktoré chce zapracovať (dokončiť). Ak chce predávajúci opätovne doručiť už upravenú objednávku kliknie znovu na "Doručiť objednávku".Tento proces je možné opakovať.

Predávajúci aj kupujúci majú obaja právo zrušiť objednávku. Ak predávajúci zruší objednávku bez adekvátneho dôvodu získa tak negatívne hodnotenie.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku ak neboli dodržané inzerované podmienky služby (produktu) popísané v texte inzerátu.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku kedykoľvek ak mu ešte nebol dodaný ŽIADNY výsledok práce od predávajúceho avšak negatívne to ovplyvňuje jeho hodnotenie. Kupujúci sa stáva majiteľom vlastníckych práv k výsledku služby až po jej samotnom schválení. Ako doklad mu slúži faktúra, ktorá je zároveň aj dokladom o kúpe.

Pravidlá pridávania inzerátov

Inzeráty musia byť konkrétne a presné, inak nebudú schválené. Predávajúci by mal predávať konkrétnu službu (produkt). Ak existujú jeho variácie alebo obmeny, ktoré znamenajú inú cenu ako je ponúkaná, pridajte si viac inzerátov. Zvýši Vám to šance na predaj služieb.

Inzeráty, ktoré obsahujú kontaktné údaje, či už v texte alebo vo fotografiách a profiloch, nebudú schválené.

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo na drobné zmeny v inzerátoch, ktoré prispejú k ich rýchlemu schváleniu ako, napr. vymazanie kontaktných údajov, zaradenie do správnej kategórie a pod.

Keď nechceš mať problém.

Identita predávajúceho aj kupujúceho je anonymná. Na ochranu tak predávajúceho, ako aj kupujúceho nie je dovolené požadovať emialové adresy, skype/icq kontakty, externé webstránky alebo akékoľvek ďalšie kontaktné údaje v správach, kontaktoch, inzerátoch a fotografiách a ani žiadnym iným spôsobom.

Komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom objednávky je dovolené vykonávať výlučne na stránke jaspravim.sk, pričom kupujúci a predávajúci nesmú túto komunikáciu využívať na zdieľanie svojich kontaktných údajov alebo dohodu za účelom predaja tovaru mimo jaspravim.sk. Správca webu jaspravim.sk má prístup k takejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu a kontroly súladu s obchodnými podmienkami, s čím užívateľ súhlasí.

Informácie a výmena súborov musia byť realizované výhradne cez portál Jaspravim.sk. Iba tak dokážeme garantovať bezpečnosť tak pre predávajúceho a kupujúceho.

Publikovanie alebo propagovanie pornografického materiálu, ilegálnych činností, hrubých, drzých a nevhodných služieb, nemorálnych, využívanie portálu na nevhodnú propagáciu sú striktne zakázané. Ak predávajúci a kupujúci poruší tieto zákazy bude mať zablokovaný účet navždy.

Dodanie práce a komunikácia

Každý užívateľ je zodpovedný sám za prenos dokumentov, za ich scanovanie proti vírusom, alebo malware. Jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym užívaním stránky, jej obsahu, alebo škody spôsobené prenosom dát.

Predávajúci musí dodať kompletné súbory.

Len čo je služba (produkt) predávajúcim doručená, kupujúci má 3 dni na odpoveď. Po tejto lehote bude automaticky objednávka označená ako vybavená.

Výber odmeny (zárobku) za dodané služby alebo produkty

Na vyzdvihnutie zárobku z portálu Jaspravim.sk je potrebné vyplniť požiadavku na výber zárobkov TU . Peniaze budú prevedené len užívateľom s kompletne vyplnenými všetkými údajmi v profile! Po overení emailu, ktorý Vám príde automaticky po požiadaní o výber zárobkov, budú peniaze odoslané do 48 pracovných hodín. Peniaze je možné previesť bankovým prevodom alebo cez PayPal účet. Zriadenie aktívneho PayPal účtu je bezplatný a jednoduchý proces. Prosím presvedč sa o tom, že tvoj účet PayPal može prijímať platby.

Zárobky sú vyplácané až po ukončení preverovacej a zabezpečovacej lehoty, ktorá je 14 dní odo dňa schválenia služby predávajúcim. Táto lehota sa skracuje po dosiahnutí vyšších levelo predajcov zo 14 až na 6 dni, v závislosti od dosiahnutého levelu predajcu.

Provízia za sprostredkovanie pre Jaspravim.sk je 12% zo zárobku predávajúceho zo sumy uvedenej v inzeráte. A násobí sa počtom predaných inzerátov v jednej objednávke.

Kupujúci

Služby a produkty sa po objednaní môžu uhradiť bankovým prevodom, zaplatením debetnou alebo kreditnou kartou, alebo Paypal.

Len čo dôjde k potvrdeniu platby, bude vytvorená objednávka aktivovaná a odoslaná predávajúcemu. Pred uhradením predávajúci nemá informáciu o objednávke.

Je zakázané zadávať prácu predávajúcim prostredníctvom krátkych správ na Jaspravim.sk. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zrušenie Vášho konta. Prostredníctvom krátkych správ je možné žiadať od predávajúceho doručenie vzoriek práce, príkladov práce, portfólia grafických a iných prác na dokázanie skúseností a dohodnutie objednávky.

Kvôli ochrane kupujúceho nie je dovolené požadovať emailovú adresu predávajúceho, telefonický kontakt/icq, alebo akékoľvek iné osobné údaje.

V prípade výmeny kontaktných údajov medzi kupujúcim a predávajúcim, Jaspravim.sk nebude garantovať dodržanie podmienok predávaných služieb (produktov), ako napr. obsah, čas dodania a pod. Jaspravim.sk nenesie v tomto prípade, žiadnu finančnú zodpovednosť, ktorú môže takáto výmena kontaktov spôsobiť kupujúcemu alebo predávajúcemu.

Je zakázané ponúkať akúkoľvek inú formu úhrady než tie, ktoré ponúka platforma Jaspravim.sk

Je zakázané platiť za služby (produkty) predávajúcemu priamo na jeho PayPal účet. Ak si bol požiadaný použiť alternatívnu formu úhrady, prosím informuj o tom obratom okamžite tu.

Ak dôjde k zneužitiu niektorej z vyššie uvedenej podmienok tvoj účet bude okamžite zablokovaný.

V prípade akýchkoľvek problémov, prosím vždy sa snaž komunikovať priamo s predávajúcim. Ak však potrebuješ ďalšiu asistenciu, kontaktuj náš zákaznícky servis tu.

Zrušenie objednávky (ak je relevantné) môže byť uskutočnené iba prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu a to maximálne do 10 dní od ukončenia a odovzdania služby (produktu). Žiadosti doručené po tomto termíne budú zrušené.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@jaspravim.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým jaspravim vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Dodanie služieb alebo produktov

Niektoré služby si vyžadujú fyzické dodanie resp. doručenie (napr. umenie, výrobky, zbierkové predmety a pod.) Pre tento typ služieb (produktov) sa predávajúci môže rozhodnúť pripojiť k cene služby cenu za dopravu. Predávajúci sa môže rozhodnúť uviesť doručenie na miestny trh (Slovensko) alebo medzinárodný trh (zahraničie).

Dôležité upozornenie

Ak je nutné doručiť službu (produkt) prostredníctvom tretej strany napr. poštou, predávajúci môže požadovať kupujúceho o dodanie jeho plnej doručovacej adresy. Potom je predávajúci povinný zabezpečiť spôsob doručenia tovaru. Jaspravim.sk nenesie žiadnu zodovednosť za podmienky doručenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim. Jaspravim.sk takisto nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie a znehodnotenie, neskoré dodanie transportovaných služieb (produktov) , alebo nedoručenie produktu vôbec.

Porušenie VOP

Nedodržanie a neakceptovanie všeobecných obchodných podmienok Jaspravim.sk môže viesť k okamžitému zablokovaniu účtu predávajúceho alebo kupujúceho.

Predávajúci si môžu vyzdvihúť svoje odmeny z dodaných služieb (produktov) v prípade zablokovaného účtu v rozmedzí od 45 - 90 dní, v závislosti od toho, aký bol dôvod zablokovania účtu.

V prípade akýchkoľvek problémov prosím kontaktujte náš zákaznícky servis na Jaspravim.sk a to vyplnením kontaktného formulára na stránke Kontakt.

Je zakázané zadávať a vykonávať prácu prostredníctvom krátkych správ na Jaspravim.sk. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zrušenie konta predávajúceho alebo kupujúceho. Je možné žiadať o doručenie vzoriek práce, príkladov práce, portfólia grafických a iných prác na dokázanie skúseností a dohodnutie objednávky. Pri dodaní práce bez aktívnej objednávky, nenesie jaspravim.sk žiadnu zodpovednosť spôsobené straty a škody.

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo zadržať, alebo zablokovať účet predávajúceho, alebo kupujúceho v prípade akýchkoľvek nejasností. V tomto čase predávajúci ani kupujúci nemôže využívať jaspravim.sk na nákup alebo predaj služieb (produktov).

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo z času na čas doplniť Všeobecné obchodné podmienky, preto odporúčame z času na čas si prezrieť túto sekciu.

V prípade,že dôjde k zmene Všeobecných obchodných podmienok tak predávajúci ako aj kupujúci akceptuje nové upravené podmienky užívania.

Spory

Jaspravim.sk podporuje, aby sa všetky vzniknuté spory vyriešili priamo medzi kupujúcim a predávajúcim. Ak z akýchkoľvek dôvodov táto iniciatíva zlyhá, obidve strany môžu kontaktovať priamo zákaznícky servis jaspravim.sk. Pri riešení sporov využije jaspravim dostupné prostriedky a nástroje podľa vlastného uváženia. Pri riešení sporov má jaspravim posledné slovo.

Jaspravim.sk nerefunduje platby za zrušené objednávky v sume nižšie ako 5 EUR kupujúcemu priamo na Účet, Platobnú Kartu alebo PayPal. Prostriedky za vratky sú kreditované priamo na konto kupujúceho a môžu byť využité na akékoľvek ďalšie nákupy na jaspravim.sk. V prípade vratiek vyšších ako 5 EUR použite rovnaký postup ako pri výbere zárobkov.

Ochrana duševného vlastníctva a ďalšie obmedzenia

Ak v jednotlivých podmienkach a popise konkrétnej služby (produktu) nie je uvedené inak, stáva sa kupujúci právoplatným vlastníkom a nadobúda všetky intelektuálne práva doručením (dodaním) zaplatenej služby (prouduktu).Za predpokladu, že všetky práva predávajúceho boli splnené, nákupný proces a proces dodania prebehol v poriadku.

Stránka Jaspravim.sk obsahuje užívateľsky generovaný obsah, napríklad obrázky, fotografie, video a iné audiovizuálne materiály (ďalej len "užívateľský obsah"). Jaspravim.sk nekontroluje užívateľský obsah na porušenie autorských práv, ochranných známok ani značiek. Ak nájdete podobný obsah na stránke jaspravim.sk, bude tento po oznámení stiahnutí z webstránky. Kupujúci a predávajúci nesú právnu zodpovednosť za fotografie, video materiály a iné audiovizuálne materiály použité pri zadaní inzerátu na Jaspravim.sk. Kopírovanie textov a obrázkov je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky. Pri nahrávaní fotografií musí mať užívateľ jaspravim.sk všetky práva k danému obrázku, videu alebo inému audiovizuálnemu materiálu použitému pri pridaní inzerátu alebo predanému ako službu alebo produkt kupujúcemu. Jaspravim si vyhradzuje právo použiť všetky audiovizuálne materiály uverejnené v inzerátoch na propagáciu a marketingové účely jaspravim.sk a jej inzerentov, bez nároku na odplatu inzerujúcich.

Jaspravim.sk politika ochrany

V rámci Jaspravim.sk sú informácie o užívateľoch vždy súkromné a bezpečné. Naši užívatelia si možu vybrať, či chcú zostať anonymní (tak v prípade kupujúceho, ako aj v prípade Predávajúceho), alebo publikovať svoje údaje. Inzeráty nemôžu obsahovať akýkoľvek formát kontaktného údaju alebo odkazu ktorý môže byť spojený s užívateľom. To zahrňuje aj užívateľské meno. Užívateľské meno nemôže obsahovať názvy firiem alebo inštitúcií, kontakty alebo iné formy kontaktov na právnické alebo fyzické osoby.

Jedna fyzická/právnicka osoba môže mať na Jaspravim.sk len jedno užívateľské konto. V prípade zistenia duplicitných kônt, budú neskoršie aktivované kontá zablokované administrátorom.

Kupujúci aj predávajúci majú právo zrušiť objednávky, ktoré neboli doručené načas, doručenie neprebehlo úspešne, alebo neboli doručené vôbec. Kupujúci súhlasí s tým, že kúpou elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči súhlasí s jeho dodaním v prípade, že zrealizoval platbu a bola mu služba doručená. Podľa §7 ods.6 písmeno l zákona o 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy pri vyššie menovanom dodaní.

Jaspravim.sk urobí všetko preto, aby ochránilo predávajúcich pred znezužitím. Toto zahrňuje aj neoprávnené alebo úmyselné škodenie. Investujeme veľa námahy a času do preverovania tak kupujúcich ako aj predávajúcich, aby sme vyradili všetkých tých, ktorí vedú nekalú súťaž.

Jaspravim.sk zabezpečuje zákaznícky servis, tak aby sme Vám pomohli s otázkami, objednávkami a vyriešili problémy so stránkou. Náš tím nonstop monitoruje stránku, aby sme zabezpečili pravidelné čistenie od spammerov, alebo nevhodných inzerátov.

O cookies

Pre optimalizáciu webovej stránky používame súbory cookies. Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s našou politikou používania týchto súborov.

Pri používaní webovej stránky spoločnosti GAMI5, s.r.o. nezaznamenávame žiadne informácie, podľa ktorých by bylo možné Vás identifikovať.

Všetky informácie sú anonymné. Váš pohyb po stránke zaznamenávame len preto, aby sme si vytvorili lepší prehľad o tom, ako sa naša stránka využíva a vylepšili jej obsah a funkčnosť. Zmienené informácie získavame pomocou súboru nazývaného cookie.

Súbor cookie je textový súbor, ktorý Vášmu prehliadaču zašle naša webová stránka. Váš prehliadač potom súbor uloží vo Vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, cez ktoré ste pripojení k internetu.

Pri prvej návšteve webovej stránky spoločnosti GAMI5, s.r.o. Vás požiadame o prijatie súborov cookies. Doporučujeme súbory cookies z našich stránok prijať. Pomôžu nám totiž spríjemniť prezeranie stránok nielen Vám, ale aj ostatným návštevníkom. Pokiaľ používanie súborov cookies odmietnete, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Súbory cookies sa samé vymažú po niekoľkých mesiacoch (podľa nastavenia Vášho prehliadača). Automaticky sa však aktualizujú vo chvíli, keď znovu navštívite našu webovú stránku.

Reklamné služby

Pridávanie inzerátov ponuky práce je spoplatnené sumou 2€. Inzeráty ponuka práce je možné topovať. Topovanie "Urgent" označí inzerát ikonkou "plamienok" počas celej doby ako je inzerát aktívny za jednorázový poplatok. Topovanie na 30 dní zobrazí inzerát medzi topovanými na domovskej stránke a na vrchu danej kategórií "Ponuky práce" po dobu 30 dní od aktivácie.

Dodatočná služba "Pomoc s výberom" zabezpečí výber 4 až 5 vhodných dodávateľov podľa špecifikácie a detailov v inzeráte. Odporúčania prídu vo forme emailovej správy, ktorá bude obsahovať odkazy na vhodné inzeráty s odkazom na vhodného dodávateľa, ktorého sme predtým oslovili priamo z Jaspravim.

Email bude doručený do 2 pracovných dní od zaplatenia a aktivovania služby. Pracovníci zákazníckeho servisu vyberú a odporučia predajcov podľa špecifík Vami zadaného inzerátu. Uisti sa preto, že obsahuje čo najviac informácií, aby si dostal vhodný výber. Táto služba je jednorázová a nevratná, keďže dané odporúčania nie je možné vrátiť. Započítaj si do času aj čas na úhradu, ak nebola služba uhradená platbou s okamžitou platnosťou (napr. platobnou kartou, Paypal).

Prevádzkovateľ

Stránku prevádzkuje GAMI5, s.r.o., Panenská ulica 13, 81103 Bratislava, IČO: 46442995, DIČ: 2820012063, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 21331/S.

Súhlas

Uživateľ odoslaním svojich osobných údajov udeľuje prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých spoločnosti GAMI5 s.r.o. s cieľom spracovania podkladov pre výplatu finančných zdrojov a ďalšieho marketingového spracovania a zasielania občasných reklamných informácií prostredníctvom emailu, ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazový materiál v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach . Kupujúci a predávajúci /užívateľ/ týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 482/2002 Z.z., svoj súhlas udelil dobrovoľne a kedykoľvek ho môže bezplatne písomne odovlat na adrese prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny a doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na jaspravim.sk a sú platné aj retrospektívne.