Buď aj ty OVERENÝ PREDAJCA a získaj výplatu zárobkov už od 3 dní a topovanie za 70€, viac info tu >

Registrácia a užívateľské konto

Pre objednávanie na jaspravim.sk je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia na jaspravim.sk je zadarmo. V registračnom formulári je potrebné vyplniť pravdivo a úplne údaje.

Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári príde e-mail „Potvrdenie registrácie“ s overovacím odkazom. Až po kliknutí na overovací odkaz je registrácia dokončená. Ak však neklikneš na overovací odkaz do 5 dní od vyplnenia registračného formulára, registrácia bude neúspešná. Je však možné následne sa opätovne registrovať.

Vyplnením registračných údajov, zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na Jaspravim“ a „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a kliknutím na tlačidlo „Registruj ma“ dáva užívateľ bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Na jaspravim.sk môžeš mať len jedno užívateľské konto. V prípade zistenia duplicitných kont, budú neskoršie zaregistrované kontá deaktivované.

Registráciou na jaspravim.sk sú automaticky vytvorené kontá na jazykových mutáciách Jaudelam.cz a Jomido.at pod rovnakým emailom, ako pri registrácií na Jaspravim.sk. Jeden email platí pre všetky jazykové mutácie. Užívateľ súhlasí pri registrácií s danou podmienkou.

Môže sa stať, že dočasne a na nevyhnutný čas zablokujeme účet registrovaného používateľa v prípade potreby vyjasnenia akýchkoľvek nezrovnalostí. V tomto čase nie je možné využívať jaspravim.sk na uzatváranie obchodov.

Predávajúci

Ak chceš ako predávajúci predávať na jaspravim.sk, je pred pridaním inzerát povinnosť pravdivo vyplniť údaje, ktoré budú základom nášho zmluvného vzťahu a na základe ktorých môžeme tvoje služby ponúkať na jaspravim.sk. Tieto údaje budú neverejné a na stránke ich nebudeme zverejňovať. Po pridaní inzerátu na jaspravim.sk vznikne medzi tebou a jaspravim.sk „Rámcová zmluva o poskytnutí obchodnej platformy a inkase pohľadávok“ (zmluva), umožňuje nám inzerovať služby v tvojom mene a inkasovať peniaze v mene Predávajúceho. S platnosťou od 21.2.2017 boli zmeny VOP zapracované do rámcovej zmluvy. Užívateľom, ktorý mali uzatvorenú rámcovú zmluvu pred týmto dátom, boli zmeny zapracované dodatkom k zmluve. Nájdete ho kliknutím v časti “Editácia konta” priamo v zmluve na konci. Vzor zmluvy si môžeš pozrieť tu.

Predávajúci na stránke „Editácia konta“ vyplní potrebné údaje a vyjadrí súhlas s uzatvorením zmluvy kliknutím na gombík „Súhlasím s rámcovou zmluvou“. Systém následne vygeneruje Predávajúcemu zmluvu a odošle mu kópiu zmluvy notifikáciou na jeho emailovú adresu s odkazom na stiahnutie vygenerovanej zmluvy.

Medzi povinné údaje patria Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ a mesto a dátum narodenia.

Vyplnenie údajov v profile za účelom vytvorenia zmluvy je možné urobiť len jeden krát. Tieto údaje musia byť pravdivé. V prípade neskoršieho zistenia, že údaje boli zadané nesprávne alebo nepravdivo, bude vyplatenie zárobkov pozastavené.

Ak predávajúci zaklikne pri vytváraní rámcovej zmluvy možnosť "Som platca DPH" znamená to, že je povinný vyplniť políčko IČ DPH. Na základe tejto registrácie budú v pokladni sumy jeho pridaných inzerátov a ponúk na mieru navýšené o sumu DPH 20%. Celková suma objednávky jeho služieb sa navýši o DPH. Pri vyplatení zárobkov, bude suma vyplatených zárobkov navýšená tiež o DPH. Predávajúci je tým povinný zaradiť "vystavenú faktúru" do svojho mesačného/štvrťročného výkazu k DPH.

Užívatelia, ktorí na jaspravim.sk predávať nechcú, ale chcú nakupovať, zmluvu uzatvárať nemusia. Ak však v budúcnosti zmeníš názor, bude potrebné pred pridaním inzerátu zmluvu uzatvoriť. Urobiť tak môžeš vo svojom profile.

Zmluva predávajúcich nezaväzuje k finančnej odmene, ak predávajúci nič nepredá. Zaväzuje jaspravim.sk, k tomu aby mohla inzerovaný obsah ponúkať a inkasovať v mene predávajúcich peniaze, ktoré budú predávajúcim vyplatené podľa týchto VOP.

Užívatelia, ktorí majú už pridané inzeráty na stránke, ale nevyplnia si údaje v profile, budú vyzvaní aby tak urobili čo najskôr. Ak tak neurobia, nebude jaspravim.sk môcť predávať ich služby a budú postupne vypnuté.

Jaspravim.sk zabezpečí fakturáciu a preberanie odmien od Kupujúcich a následne pri splnení podmienok podľa týchto VOP vyplatí tieto odmeny po odpočítaní provízie Predávajúcemu. Provízia za inzertné služby z každej objednávky je závislá od dosiahnutého levelu predajcu a splneného minimálneho obratu a to nasledovne:

* Predávajúci bez levelu = základná 15% provízia + DPH
* Level "Kvalitný predajca" = základná 15% provízia + DPH
* Level "Profi predajca" a splnená podmienka minimálneho obratu 400€ (brutto) za posledných 12 kalendárnych mesiacov = 13% provízia + DPH (ak nie je splnená podmienka obratu, tak je výška provízie 15%)
* Level "Majster predajca" a splnená podmienka minimálneho obratu 1000 EUR (brutto) za posledných 12 mesiacov = 12% provízia + DPH (ak nie je splnená podmienka obratu, tak provízia je v zníženej výške)
* Level "PRO" - tento level je prideľovaný, na základe overenie zo strany Jaspravim.sk. Podmienkou je prihlásenie sa na podstránke PRO/prihlaska. Provízia je 10% + DPH a pripísanie zárobkov len za 3 dni.

Prevádzkovateľ jaspravim.sk je spoločnosť GAMI5, s.r.o., Panenská 13, 81103 Bratislava, IČO: 46442995, DIČ: 2820012063, IČ DPH: SK2820012063, je platcom DPH a preto sa bude odmena (provízia) navyšovať o DPH 20%.

Kupujúci platí za objednávky jaspravim.sk vždy vopred. Peniaze sú v úschove jaspravim.sk až do úspešného dodania predávajúcim. Je zakázané realizovať dodávanie bez aktívnej objednávky od kupujúceho, prostredníctvom krátkych správ na jaspravim.sk. Ak predávajúci začne s dodávkou na základe podnetu z krátkych správ bez aktívnej objednávky, jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za finančnú ujmu vzniknutú z neuhradenej objednávky Kupujúcim. Správy slúžia výhradne na komunikáciu a vysvetlenie detailov ako sú napr. dodania príkladov prác, vzoriek prác, zaslanie portfólia grafík a pod. Zneužívanie a nedodržanie podmienok má za následok zablokovanie konta pre Predávajúceho aj pre Kupujúceho.

Jaspravim.sk doručí platbu predávajúcemu až vtedy, keď je služba kompletná, po vyjadrení kupujúceho a po uplynutí bezpečnostnej lehoty, slúžiacej na prípadné podanie reklamácie. Ak je objednávka zrušená z akýchkoľvek dôvodov - neskoré doručenie, nespokojnosť s kvalitou služby, neschopnosť dodania služby, finančná odmena nebude pripísaná na konto Predávajúceho. Predávajúci je hodnotený na základe toho, aké služby poskytuje v tzv. Ratingu (hviezdičky). Ak máš negatívny rating (napr. neskoré dodania, nekompletné a pod.) budeš mať pravdepodobne negatívne hodnotenie.

Levely Predávajúcich

Jaspravim.sk odmeňujeme svojich najlepších Predávajúcich tým, že im udeľujeme odznaky kvality v troch úrovniach, čo Predávajúcich motivuje a aj odlišuje od konkurencie.

Premeň svoj talent s Jaspravim.sk na zdroj svojho príjmu s tým, čo robíš najradšej. Je to jednoduché. Promuj sám seba, predávaj, získavaj pozitívne hodnotenia, dodávaj služby načas a za to ťa odmeníme postupom na vyššiu úroveň. Tá ukáže Kupujúcim, že si kvalitný predajca a tvoje služby sa budú lepšie predávať. Pri každej podmienke, ktorú treba splniť je uvedený krížik. Ak daná podmienka nebola ešte splnená je fajka šedá, ak splnená bola je fajka zelená. Tak do toho, získaj svoju prvú úroveň čo najskôr.

V prípade splnení podmienok získania nového levelu predajcu, bude level pregenerovaný do cca 48 hodín od splnenia podmienok.

Podmienky a odmeny poskytnutia odznakov kvality Predávajúcim sú nasledovné:
1. level „KVALITNÝ PREDAJCA“: odznak kvality s jednou hviezdičkou

 • na jaspravim.sk registrovaný dlhšie ako 20 dní
 • kompletne vyplnený profil (okrem povinných údajov aj údaje „o tebe“ a vloženú fotografiu)
 • pozvať na jaspravim.sk aspoň jedného priateľa, ktorý sa zaregistruje cez pozývací link
 • zdieľať na sociálnych sieťach aspoň 3 inzeráty
 • v čase dosiahnutia levelu aspoň jeden aktívny inzerát
 • obrat min. 50,- EUR
 • hodnotenie Predávajúceho musí byť min. na úrovni 85%

Bezpečnostná lehota, v rámci ktorej má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju spokojnosť s inzerovaným obsahom Predávajúceho, sa skracuje zo 14 kalendárnych dní na 12 kalendárnych dní, odmeny budú pripísané na konto Predávajúceho už po 12 kalendárnych dňoch od doručenia inzerovaného obsahu.

2. level „PROFI PREDAJCA“: odznak kvality s tromi hviezdičkami

 • dosiahnutý 1. level „Kvalitného Predajcu“
 • zdieľať na sociálnych sieťach aspoň 5 inzerátov
 • v čase dosiahnutia levelu aspoň jeden aktívny inzerát
 • obrat min. 200,- EUR
 • hodnotenie Predávajúceho musí byť min. na úrovni 90%

Bezpečnostná lehota, v rámci ktorej má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju spokojnosť s inzerovaným obsahom Predávajúceho, sa skracuje zo 14 kalendárnych dní na 10 kalendárnych dní, odmeny budú pripísané na konto Predávajúceho už po 10 kalendárnych dňoch od doručenia inzerovaného obsahu.

3. level „MAJSTER PREDAJCA“:

 • dosiahnutý 2. level „Profi Predajcu“
 • zdieľať na sociálnych sieťach aspoň 10 inzerátov
 • v čase dosiahnutia levelu aspoň jeden aktívny inzerát
 • obrat min. 500,- EUR
 • hodnotenie Predávajúceho musí byť min. na úrovni 95%

Bezpečnostná lehota, v rámci ktorej má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju spokojnosť inzerovaným obsahom Predávajúceho, sa skracuje zo 14 kalendárnych dní na 6 kalendárnych dní, odmeny budú pripísané na konto Predávajúceho už po 6 kalendárnych dňoch od doručenia inzerovaného obsahu.

Získaš 300 bodov na topovanie inzerátu.

4. level „PRO“:

Tento level je pre vybraných užívateľov, ktorí sa registrovali do programu "PRO" a boli schválení Jaspravim.sk. Nedá sa získať inak ako podaním žiadosti TU

Na zaradenie do programu "PRO" musí predávajúci spĺňať nasledujúce podmienky:

 • predajca musí byť SZČO alebo právnická osoba s IČO a DIČ (pri slobodných povolaniach stačí IČO)
 • pri existujúcich užívateľoch % zrušených objednávok pod 10 %
 • odpovedať na správy do 1 pracovného dňa
 • hodnotenie minimálne 4 hviezdičky
 • Maximálne 1 upozornenie na zdieľanie kontaktov.
 • Pre užívateľov bez konta na Jaspravim.sk, je vytvorenie konta na Jaspravim.sk nutné.

Zároveň ťa chceme upozorniť, že tvoj level nemáš automaticky navždy, môže sa stať, že pridaním čo i len jedného negatívneho hodnotenia sa ti celkové hodnotenie zníži, prípadne si vypneš inzeráty, nebudeš mať žiadny aktívny inzerát, opäť sa tvoje hodnotenie zníži a takisto sa zníži tvoj level, prípadne o neho prídeš. Tvoj level sa môže znížiť napr. nevhodným správaním, nekomunikáciou s kupujúcim, nedodržiavaním termínov objednávok, nekalím chovaním. Preto si svoj dosiahnutý level váž a chráň.

Pravidlá pridávania inzerátov

Inzeráty môžeš pridávať v sekcii označenej ako ,,Pridaj inzerát – Služba, Produkt, Džobík. Pridávanie inzerátov Služba, Produkt na Jaspravim je zadarmo. Pridávanie inzerátov do sekcie do Džobík je spoplatnené sumou 6,90 EUR s DPH. Cena inzerovaného produktu alebo služby, nesmie však presahovať max. sumu vo výške 5000 EUR v rámci jedného inzerátu.

Všetky inzeráty prechádzajú schvaľovaním našim zákazníckym servisom do cca 24 hodín od ich pridania. Musia byť konkrétne a presné, Predávajúci by mal predávať konkrétny produkt, alebo službu. Ak existujú jeho variácie alebo obmeny, ktoré znamenajú inú cenu ako je ponúkaná, pridaj si viac inzerátov. Zvýši Ti to šance na predaj inzerátu. V prípade, že je inzerát nekompletný bude vrátený na doplnenie.

Je zakázané v inzerátoch uvádzať kontaktné údaje mimo jaspravim.sk (e-mailové adresy, Skype/ICQ/Facebook kontakty, externé webstránky alebo akékoľvek ďalšie kontaktné údaje) a ani žiadnym iným spôsobom navádzať ostatných používateľov k vyhľadaniu si daného registrovaného používateľa mimo jaspravim.sk. Takisto je zakázané publikovanie alebo propagovanie pornografického materiálu, extrémistických či diskriminačných názorov a s nimi súvisiaceho ilegálneho obsahu. Inzeráty nesmú porušovať práva duševného vlastníctva a byť nemorálne. Cena inzerátu musí byť konečná a nesmie byť stanovená dohodou. Inak si Kupujúci nevie inzerát zakúpiť. Dôležitou súčasťou inzercie sú produktové fotky, bez produktovej fotky inzerát nebude schválený, preto jej výberu venuj dostatok času.

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo na drobné zmeny v inzerátoch, ktoré prispejú k ich rýchlemu schváleniu ako, napr. vymazanie kontaktných údajov, zaradenie do správnej kategórie a pod.

Za úplnosť, pravdivosť a správnosť uvádzaných údajov a informácií týkajúcich sa Predávajúceho a jeho ponúk zodpovedá Predávajúci a nie jaspravim.sk. S výnimkou drobných úprav sa nijak nepodieľame na obsahu inzerátov Predávajúcich.

Predávajúci má možnosť kedykoľvek zmazať inzerát, alebo ho na neurčitú dobu deaktivovať, takisto  dopĺňať, meniť popis už v zverejnenom inzeráte. Avšak v prípade, ak už bol na základe tohto inzerátu uskutočnený predaj, takýto inzerát nie je možné meniť ani dopĺňať a to z dôvodu, aby neboli ostatní Kupujúci zavádzaní hodnotením vzťahujúcim sa na pôvodne popísaný inzerát, je však možné vytvoriť a zverejniť kópiu takéhoto inzerátu a v nej zmeniť alebo doplniť popis produktu. Zverejnenie kópie aj upraveného inzerátu však tiež podlieha schváleniu. V prípade že Predávajúci má aktívny čo i len jeden inzerát, je dobré denne kontrolovať notifikácie, aby tak predišiel oneskorenému dodaniu objednaného inzerovaného obsahu.

Aby bolo využívanie služieb na jaspravim.sk bezpečné a príjemné vyžadujeme od inzerentov okrem dodržovania platných zákonov a predpisov, dodržiavanie zásad Google AdWords. Pokiaľ narazíme na inzeráty, ktoré tieto zásady porušujú budú bohužiaľ zamietnuté, nebudú uverejnené. Sú to napríklad produkty, alebo služby typu – oklamanie rôznych testov, písanie prác za niekoho iného predaj falšovaných aktivít predávajúcich vo forme neplatných kliknutí, recenzií, alebo doporučeniach.

Dodatočné služby

Dodatočné služby sú služby viažuce sa na inzerovaný obsah. Tieto Kupujúci môže, ale nemusí objednať spoločne s produktom alebo službou, na ktoré sa viažu. Má teda na výber. Predávajúci môže do inzerátu vložiť najviac 5 dodatočných služieb. Môže vybrať z predvolených (dodanie do 24 hodín, dodanie do 48 hodín, dodanie do 3 dní) alebo pridať a pomenovať vlastnú dodatočnú službu (napr. darčekové balenie a pod.).

Ponuka na mieru

Ak Kupujúci na jaspravim.sk nenájde inzeráty, ktoré si chce objednať, medzi zverejnenými inzerátmi Predávajúcich, môže Kupujúci osloviť Predávajúceho prostredníctvom krátkych správ, so svojou špecifickou požiadavkou. Po dohodnutí si detailov prostredníctvom krátkych správ priamo zo správy môže jedna aj druhá strana vytvoriť na 2 kliky Ponuku na mieru, ktorú si môže za pár minút objednať druhá strana. Ponuka na mieru nepodlieha schvaľovaciemu procesu tak ako inzeráty. Je vhodná, keď chceš dať kupujúcemu zľavu, splniť špeciálnu požiadavku, alebo keď jednoducho nemáš inzerát s ponukou, ktorú práve kupujúci potrebuje. Je vhodná pre služby, ako napríklad preklady a ďalšie služby, kde je veľká variabilita konečnej ceny.

Predaj produktov na dobierku

Jaspravim.sk umožňuje predaj ručne vyrábaných produktov na dobierku priamo Kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že tovar ponúkaný na stránkach jaspravim.sk je predávaný Predávajúcimi a jaspravim.sk nie je predajcom tovaru od Predávajúcich.

Predávajúci pridá inzerát ako produkt a v časti „cena dobierky“ špecifikuje cenu dobierky za predávaný produkt bez poštovného. Cenu poštovného udá samostatne v políčku poštovné. Pri predaji na dobierku, Predávajúci súhlasí s tým, že peniaze budú poslané priamo na jeho účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty alebo kuriéra, ktorým Predávajúci pošle tovar Kupujúcemu po získaní objednávky.

Pri predaji na dobierku, sa objednávka aktivuje po tom ako Predávajúci klikne na „Prijať objednávku“ a súhlasí s tým, že dodá tovar objednaný Kupujúcim. Toto je moment uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade možnosti platby na dobierku prechádza v tomto momente zodpovednosť za platbu a distribúciu tovaru výhradne na vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Predávajúci dostane od jaspravim.sk notifikáciu emailom a SMS o získaní novej objednávky. Ak Predávajúci má tovar, ktorý je predmetom objednávky, klikne na „Prijať objednávku“ a objednávka sa aktivuje. Toto je moment uzatvorenia obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Keď Predávajúci odošle tovar je povinný kliknúť na „Doručiť objednávku“ a vyplniť sledovacie číslo zásielky (číslo doporučenej zásielky cez poštu) a odoslať informáciu o odoslaní Kupujúcemu. Kupujúci má následne 72 hodín na schválenie objednávky a zanechanie hodnotenia pre inzerát Predávajúceho. Ak Kupujúci schválenie nezaklikne, po 72 hodinách od doručenia objednávky sa objednávka automaticky uzatvorí v prospech Predávajúceho nakoľko sa berie za to, že bola odoslaná a doručená.

Kupujúci zároveň súhlasí, že v prípade výberu možnosti platby „ dobierka“ uhradí cenu produktu s poštovným a dobierkou priamo na účet Predávajúceho, ktorý uvedie v následnej komunikácii s Predávajúcim po zistení dostupnosti objednaného produktu, alebo tovaru.

Jaspravim.sk nezodpovedná žiadnym spôsobom za úhrady a platby a ich realizáciu zo strany Kupujúceho.

Pri predaji na dobierku jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie produktu/tovaru Predávajúcim ani za prípadné vzniknuté škody, prípadné spory a reklamácie, ktoré môžu vzniknúť z nedoručenia tovaru Predávajúcim.

Jaspravim.sk nevystavuje žiadne doklady o kúpe a tieto je Predávajúci povinný vystaviť, ak predáva ako SZČO alebo ako právnická osoba (podnikateľ).

Poplatok vo výške % provízie (stanovuje sa podľa odseku Predávajúci týchto VOP), sa účtuje za všetky objednávky, ktoré boli označené ako „Prijaté“ Predávajúcim. Provízie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci. Do mesačného vyúčtovania spadajú všetky objednávky, ktoré boli aktivované v daný kalendárny mesiac bez ohľadu na to, či bol tovar doručený, alebo či bola objednávka následne zrušená. Nárok na províziu pre jaspravim.sk nekončí.

Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia systémom. Faktúra je automaticky odoslaná emailom na e-mailovú adresu Predávajúcemu, ktorú uviedol pri registrácií. Faktúru je možné uhradiť bankovým prevodom na účet jaspravim.sk uvedený na faktúre. V prípade neuhradenia resp. omeškania úhrady vystavenej faktúry a nedodržania termínu splatnosti bude konto Predávajúceho zablokované a jaspravim.sk má právo zrušiť spoluprácu s Predávajúcim.

V prípade možného vzniku alebo vzniknutia sporu medzi Predajcom a Kupujúcim, nemá Predávajúci nárok na zrušenie provízie vyúčtovanej jaspravim.sk.

Reklamné inzertné služby

Jaspravim.sk ponúka pridanie inzerátov vo forme inzercie Ponuka práce a Džobík.

Inzerát typu „Džobík“
Slúži na pridanie jednorázovej požiadavky, kde kupujúci hľadá predávajúceho za účelom dodanie jednorázovej služby typu – logo, preklad a pod. Pridanie inzerátu „Džobík“ je spoplatnené jednorázovou sumou 6,90 EUR s DPH. Dĺžka zobrazovania inzerátu je 30 dní od zaplatenia.

Inzerát typu „Ponuka práce“
Ponuky práce je možné pridať v prípade, že kupujúci hľadá užívateľov na trvalý pracovný pomer (TPP) alebo brigádu. Inzerát typu „Ponuka práce“ je možné pridať k tomu určených kategóriách. Inzerát je spoplatnený sumou 47,00 EUR s DPH a dĺžka zobrazovania inzerátu je 30 dní od zaplatenia.

Potencionálny uchádzači o pracovnú pozíciu budú posielať svoje životopisy prostredníctvom formuláru na to určenému v detaile inzerátu po kontrole a aktivovaní inzerátu. Je zakázané pridávať inzeráty, ktoré promujú zamestnanie zakázané zákonom ako aj inzeráty nevhodného a nemorálneho typu. Tieto inzeráty budú zmazané.

Zvýraznenie a topovanie inzerátov
Topovanie - inzeráty je možné topovať – zvýšiť ich viditeľnosť. Topovanie "Urgent" slúži pre inzeráty „Džobík“ a označí inzerát ikonkou "plamienok" počas celej doby ako je inzerát aktívny za jednorázový poplatok. Topovanie inzerátu znamená jeho platená propagácia a pozícia na prvej/domovskej stránke v rotácii podľa počtu topovaných inzerátov. Pričom priestor je rozdelený rovnomerne medzi všetky topované inzeráty.

Zvýraznenie inzerátov - Viac zobrazení = viac objednávok = vyšší zárobok

PLATENÉ TOPOVANIE Ak chceš osloviť viac ľudí, máš možnosť využiť platenú službu Jaspravim a topovať svoj inzerát. Topovanie inzerátu znamená jeho platená propagácia a pozícia na prvej/domovskej stránke v rotácii podľa počtu topovaných inzerátov. Pričom priestor je rozdelený medzi všetky inzeráty. Znamená tiež, že bude daný inzerát na prvých pozíciách vo svojej kategórii kam si ho zaradil, čo je hlavnou výhodou a taktiež rozdielom pri platenom topovaní/propagácii a neplatenom/tzn. za získané body.

Vyberieš si konkrétny inzerát, ktorý chceš topovať a počet dní, počas ktorých bude tento inzerát topovaný. Po odoslaní kliknutím na tlačidlo „Topovať inzerát“ ti príde e-mail „Prijatie žiadosti o topovanie“ s inštrukciami na zaplatenie.

Môžeš si zvoliť dĺžku topovania na 7 dní, 14 dní alebo 30 dní.

Ceny topovania inzerátov sa odvíjajú od počtu dní, počas ktorých bude inzerát topovaný, nasledovne:

 • 7 dní topovania 4,99 EUR s DPH
 • 14 dní topovania 6,79 EUR s DPH
 • 30 dní topovania 10,39 EUR s DPH

PROMOVANIE V KATEGÓRII. Promo v kategórii zvýrazní tvoj inzerát v zozname ponúk bannerom, ktorý vytŕča spomedzi všetkých ponúk. Grafiky pozostáva z fotky inzerátu a krátkeho popisu. Inzerát je promovaný v kategórii do ktorej je zaradený a striedaný v pravidelnej rotácii.

Vyberieš si konkrétny inzerát, ktorý chceš topovať a počet dní, počas ktorých bude tento inzerát topovaný. Po odoslaní kliknutím na tlačidlo „Topovať inzerát“ ti príde e-mail „Prijatie žiadosti o topovanie“ s inštrukciami na zaplatenie.

Môžeš si zvoliť dĺžku topovania na 7 dní, 14 dní alebo 30 dní.

Ceny topovania inzerátov sa odvíjajú od počtu dní, počas ktorých bude inzerát topovaný, nasledovne:

 • 7 dní promo v kategórií 9,99 EUR s DPH
 • 14 dní promo v kategórií 15,77 EUR s DPH
 • 30 dní promo v kategórií 20,39 EUR s DPH

Promovanie v kategórii je súčasťou plateného promovania inzerátu.

PROMOVANIE V HORIZONTÁLNOM MENU. Tvoj inzerát bude umiestnený v rotácii v hlavnom menu. Graficky pozostáva z fotky inzerátu a krátkeho popisu. Inzerát je striedaný v pravidelnej rotácii.

Vyberieš si konkrétny inzerát, ktorý chceš topovať a počet dní, počas ktorých bude tento inzerát topovaný. Po odoslaní kliknutím na tlačidlo „Topovať inzerát“ ti príde e-mail „Prijatie žiadosti o topovanie“ s inštrukciami na zaplatenie.

Môžeš si zvoliť dĺžku topovania na 7 dní, 14 dní alebo 30 dní.

Ceny promovania inzerátov v kategórii sa odvíjajú od počtu dní, počas ktorých bude inzerát promovaný, nasledovne:

 • 7 dní promo v horizontálnom menu 11,99 EUR s DPH
 • 14 dní promo v horizontálnom menu 15,79 EUR s DPH
 • 30 dní promo v horizontálnom menu 21,37 EUR s DPH

Promovanie v horizontálnom menu je súčasťou plateného promovania inzerátu.

PROMOVANIE V NEWSLETTRI. Znamená umiestnenie inzerátu v našom týždennom elektronickom spravodaji s dosahom viac ako 60 tisíc emailových adries a jednou z najlepších čítaností na Slovensku. Graficky pozostáva z fotky a nadpisu. Inzerát bude v najvyššej možnej pozícii.

Ceny umiestnenia inzerátov v newslettri sa odvíjajú od počtu opakovaní počas ktorých bude inzerát promovaný nasledovne:

 • 1x odoslanie v rámci newslettra 5,99 EUR s DPH
 • 2x odoslanie v rámci newslettra 8,99 EUR s DPH
 • 4x odoslanie v rámci newslettra 10,99 EUR s DPH

Promovanie v newslettri je súčasťou plateného promovania inzerátu.

PROMOVANIE NA FACEBOOK STRÁNKE JASPRAVIM.SK.Znamená balík služieb spojených s našou Facebook komunikáciou. Všetky príspevky sú redakčne upravované a nie je možné zasiahnuť do obsahu a formy zdieľaného inzerátu.

Ceny promo sa odvíjajú podľa počtu opakovaní počas ktorých bude inzerát promovaný nasledovne:

 • 1 promovaný inzerát na Facebook stránke 6,99 EUR s DPH
 • 2 promovaný inzerát na Facebook stránke 10,69 EUR s DPH
 • 4 promovaný inzerát na Facebook stránke 15,99 EUR s DPH

Promovanie na Facebook stránke jaspravim.sk je súčasťou plateného promovania.

Ďalšie informácie o topovaní nájdete aj tu.

Platiť môžeš svojimi zárobkami pripísanými na konte (kreditom, ktorý sa ti zobrazuje aj na hornej lište tvojho konta), platobnou kartou, TatraPay alebo PayPal. Čím zvolíš dlhšie obdobie topovania, tým vyššia zľava a väčšia úspora.

NEPLATENÉ TOPOVANIE - ZA BODY V prípade získania dostatočného počtu bodov (za splnenie úloh), môže si Predávajúci vybrať svoju odmenu a to tak, že za 200 bodov dostane vybraný inzerát predávajúceho na 5 dní ikonu NAJ - hviezdičku. Hviezdička sa zobrazuje v inzeráte označením ikona hviezdička. Avšak takýto inzerát nie je na prvých pozíciách v danej kategórii kam si ho Predávajúci zaradil a nedostane sa na domovskú stránku medzi topované inzeráty.

Zvýraznenie inzerátov nie je len platenou službou, ale aj odmenou, ktorú jaspravim.sk poskytuje Predávajúcim za ich aktívnu činnosť na jaspravim.sk a to formou získaných bodov.

Poskytujeme Predávajúcemu body za splnenie nasledovných úloh:

 • pridanie inzerátu 3 body
 • zdieľanie inzerátu na sociálnej sieti 10 bodov
 • pozvanie priateľa na jaspravim.sk 10 bodov
 • vyplnenie profilu 10 bod
 • objednanie inzerátu od iného Predávajúceho 15 bodov
 • úspešné dodanie obsahu inzerátu 20 bodov

V prípade zisku dostatočného počtu bodov môže Predávajúci vybrať svoju odmenu, a to tak, že za 200 bodov dostane vybraný inzerát Predávajúceho na 5 dní ikonu NAJ – hviezdičku.

Dodatočná služba "Pomoc s výberom" zabezpečí výber 4 až 5 vhodných dodávateľov podľa špecifikácie a detailov v inzeráte. Odporúčania prídu vo forme emailovej správy, ktorá bude obsahovať odkazy na vhodné inzeráty s odkazom na vhodného dodávateľa, ktorého sme predtým oslovili priamo z jaspravim.sk. Email bude doručený do 2 pracovných dní od zaplatenia a aktivovania služby. Pracovníci zákazníckeho servisu vyberú a odporučia predajcov podľa špecifík zadaného inzerátu. Uisti sa preto, že obsahuje čo najviac informácií, aby si dostal vhodný výber. Táto služba je jednorázová a nevratná, keďže dané odporúčania nie je možné vrátiť. Započítaj si do času aj čas na úhradu, ak nebola služba uhradená platbou s okamžitou platnosťou (napr. platobnou kartou, Paypal). Cena služby je 12 EUR s DPH.

Kupujúci

Kupujúci je registrovaný používateľ jaspravim.sk, ktorý pohodlne a bezpečne objednáva od Predávajúcich služby alebo produkty, o ktoré má záujem, platí za ne. Kupujúci platí za objednané inzeráty vždy vopred a na účet jaspravim.sk. Služby a produkty sa po objednaní môžu uhradiť bankovým prevodom, zaplatením debetnou alebo kreditnou kartou, Tatrapay, Sporopay, alebo Paypal, prípadne kreditom. Len čo dôjde k potvrdeniu platby, bude vytvorená objednávka aktivovaná a odoslaná Predávajúcemu. Pred uhradením Predávajúci nemá informáciu o objednávke. Peniaze sú v úschove jaspravim.sk až do úspešného dodania objednaného produktu alebo služby. Jaspravim.sk poskytuje 100% garanciu.

Je zakázané požadovať plnenie objednávky Predávajúcim prostredníctvom krátkych správ na jaspravim.sk. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zrušenie konta. Prostredníctvom krátkych správ je možné žiadať od Predávajúceho doručenie vzoriek práce, príkladov práce, portfólia grafických a iných prác na dokázanie skúseností a dohodnutie objednávky. Kvôli ochrane Kupujúceho nie je dovolené požadovať emailovú adresu Predávajúceho, telefonický kontakt/icq, alebo akékoľvek iné osobné údaje. V prípade výmeny kontaktných údajov medzi Kupujúcim a Predávajúcim, jaspravim.sk nebude garantovať dodržanie podmienok predávaných služieb alebo produktov, ako napr. obsah, čas dodania a pod. Jaspravim.sk nenesie v tomto prípade žiadnu finančnú zodpovednosť, ktorú môže takáto výmena kontaktov spôsobiť Kupujúcemu alebo Predávajúcemu.Je zakázané ponúkať akúkoľvek inú formu úhrady než tie, ktoré ponúka platforma jaspravim.sk.

Je zakázané platiť za služby, produkty Predávajúcemu priamo na jeho účet. Ak si bol požiadaný použiť alternatívnu formu úhrady, prosím informuj o tom obratom okamžite tu. Ak dôjde k zneužitiu niektorej z vyššie uvedenej podmienok tvoj účet bude zablokovaný. V prípade akýchkoľvek problémov, prosím vždy sa snaž komunikovať priamo s Predávajúcim. Ak však potrebuješ ďalšiu asistenciu, kontaktuj náš zákaznícky servis tu.

Nakupovanie v programe PRO

Nakupujúci v programe PRO na Jaspravim.sk môžu nakupovať služby dvoma spôsobmi.
1. Spôsob je kliknutím na ikonku PRO pri logu a vyberie si zo služieb, ktoré vybraní užívatelia ponúkajú v kategóriách.
2. Spôsob je využitím našich Account managerov, ktorí pre potreby kupujúceho vyberú predávajúcich, vhodných pre danú službu a zabezpečia aj celý objednávkový proces. Aby Kupujúci mohol využívať služby Account managera, je potrebné nás kontaktovať na info @ jaspravim.sk. GAMI5, s.r.o. ako prevádzkovateľ uzatvorí s Kupujúcim zmluvu o spolupráci, na základe ktorej bude nakupovanie služieb realizovať. Výhodou je jedna faktúra od nás na všetky objednané služby. Za realizáciu nákupu služieb si Jaspravim.sk účtuje agentúrnu províziu 10 až 20% podľa druhu služby a náročnosti. Kupujúci dostane pred objednaním služby cenovú kalkuláciu od Account managera a až po potvrdení objednávky obdrží zálohovú faktúru. Po uhradení zálohovej faktúry, budú služby dodané.

Proces objednávky

Kupujúci na jaspravim.sk vyberie inzerát, ktorý si chce objednať, pre uľahčenie hľadania sú produkty alebo služby zoradené podľa kategórií. Jaspravim.sk služby ani produkty nedodáva, dodávateľmi sú Predajcovia služieb, ktorí uverejňujú inzeráty. Jaspravim.sk si účtuje poplatky za inzertný priestor, ak je inzerát úspešne predaný.

Proces objednávky je veľmi jednoduchý. Kupujúci pri vybranom inzeráte klikne na tlačidlo „Objednať“. Následne sa objaví políčko Inštrukcie, kde Kupujúci môže napísať svoje inštrukcie k objednávke a klikne „Hotovo“. Následne sa objaví košík, samozrejme je tu možnosť zvoliť si množstvo. Následne sa môže Kupujúci rozhodnúť, či dokončí pripravenú objednávku „do pokladne“, alebo bude ešte pokračovať v prezeraní ponúkaných inzerátov, zvolí „Pokračovať v nákupe“ a objednávku dokončí neskôr.

Kupujúci prejde „Do pokladne“, zobrazia sa spôsoby platby (bankovým prevodom, platobnou kartou, prostredníctvom PayPal, TatraPay, Sporopay alebo kreditom). Je možné využiť možnosť platby bankovým prevodom, platbu platobnou kartou a PayPal (nad sumu 10 EUR), Tatra pay a Sporopay. Keďže objednávka sa aktivuje až po úspešnom zrealizovaní platby, vyber si vhodný spôsob platby podľa toho, ako rýchlo chceš mať objednávku aktívnu. Platba kartou, PayPal, Tatra pay aktivujú objednávku okamžite. Bankový prevod aktivuje objednávku až v momente pripísania financií na účet jaspravim.sk, max. do 48 pracovných hodín.

K cenám služieb a produktov nakupovaných na jaspravim.sk je účtovaný administratívny poplatok. Administratívny poplatok zaplatí kupujúci pri nákupe služieb v nákupnom košíku.
Výška a spôsob výpočtu administratívneho poplatku:
Ak je celková suma nákupu služieb nižšia alebo rovná 15€, suma účtovaného administratívneho poplatku je 1€ bez DPH (1,20 € s DPH).
Ak je celková suma nákupu služieb vyššia ako 15,01€ suma poplatku sa rovná 5% z celkovej sumy objednávky ale maximálne 15€ bez DPH (18€ s DPH) bez ohľadu na celkovú sumu nakupovaných služieb. Administratívny poplatok je jednorazový, v prípade nedodania resp. zrušenia služby nevratný. Ak je objednávka zrušená a kredit je použitý na ďalší nákup, poplatok sa na daný nákup neúčtuje v prípade, že celková suma objednávky sa rovná sume použitého kreditu. Ak je suma kreditu nižšia, poplatok je účtovaný. Ak sa použije zárobok na nákup, administratívny poplatok sa na daný nákup neúčtuje.

Záväzok Kupujúceho uhradiť cenu za objednané inzeráty je splnený okamihom pripísania sumy z objednávky na bankový účet jaspravim.sk.

Po dokončení objednávky odošle stránka automaticky emaily obidvom stranám. Kupujúcemu odošle potvrdenie o nákupe s faktúrou a Predávajúcemu notifikáciu o novej objednávke. V prípade platby bankovým prevodom dostane Predávajúci notifikáciu o novej objednávke, až keď sú pripísané peniaze na naše bankové konto.

Jaspravim.sk vystaví faktúru v mene predávajúceho, ktorý predáva na jaspravim ako právnická osoba alebo ako FO podnikateľ a zmluvu o dielo v mene predávajúceho, ktorý predáva ako FO nepodnikateľ. Obidva dokumenty vystavuje Jaspravim.sk na základe rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená predávajúcim a jaspravim.sk. Podľa tejto zmluvy, má jaspravim.sk právo v mene predávajúceho inkasovať a kupujúci má možnosť dať si vystavenú faktúru/zmluvu o dielo v mene Predávajúceho do nákladov.

V žiadnom prípade Predávajúci nesmie posielať vypracovanú objednávku, bez našej notifikácie o novej objednávke. Objednávka sa automaticky archivuje aj v užívateľskom konte Kupujúceho v časti Moje nákupy a je možné ju stiahnuť v pdf formáte.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa považuje Zmluva o dielo medzi Predávajúcim a Kupujúcim za uzavretú.

Ak Kupujúci neuhradí cenu za objednaný inzerát v plnej výške a včas, Predávajúci nezačne s dodaním a v tomto prípade táto zmluva automaticky zaniká.

Je zakázané ponúkať akúkoľvek inú formu úhrady než tie, ktoré ponúka jaspravim.sk. Taktiež je zakázané platiť za inzeráty priamo Predávajúcemu (na jeho bankový alebo iný účet). Ak bol Kupujúci Predávajúcim požiadaný použiť alternatívnu formu úhrady, je povinný obratom o tejto skutočnosti informovať zákaznícky servis jaspravim.sk.

Upozornenie! Na jaspravim.sk registrovaní používatelia nezadávajú žiadne údaje, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na ich bankových účtoch. Všetky formy elektronického bankovníctva, ktorými sa môže za objednané inzeráty na jaspravim.sk platiť, sú realizované priamo na internetových stránkach banky. Banky jaspravim.sk poskytujú jedine informácie o úspešnosti či neúspešnosti platby, meno registrovaného používateľa, príp. číslo bankového účtu (aby Prevádzkovateľ vedel platbu identifikovať). Jaspravim.sk sa v žiadnom prípade nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako napr. prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva či výšku zostatku na bankovom účte registrovaného používateľa.

Jaspravim.sk neručí za splnenie záväzkov Kupujúcich vyplývajúcich z obchodov uzavretých s Predávajúcimi Taktiež nenesieme zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia Predávajúceho o povahe a vlastnostiach inzerovaného obsahu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie obsahu inzerátov, alebo za dodanie oneskorené, alebo v nezodpovedajúcej kvalite nesie Predávajúci. Jaspravim.sk v tomto smere len poskytuje elektronický systém a inzertný priestor na komunikáciu medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi na uplatnenie a následné vybavenie reklamácie ku spokojnosti oboch strán. I napriek tomu, že nenesieme tieto zodpovednosti, spôsob fungovania jaspravim.sk podľa týchto VOP chráni Kupujúcich pred nepoctivosťou Predávajúcich, a preto je v záujme Kupujúcich dodržiavať tieto VOP.

Dodanie objednávky

Každý užívateľ je zodpovedný sám za prenos dokumentov, za ich scanovanie proti vírusom, alebo malware. Jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym užívaním stránky, jej obsahu, alebo škody spôsobené prenosom dát. Predávajúci musí dodať objednávku kompletne a včas. Predávajúci musí pri poskytovaní inzerovaného obsahu dodržiavať podmienky, ktoré si sám stanovil v inzeráte (najmä množstvo, kvalita, vlastnosti produktu alebo charakteristika, lehoty na dodanie a pod.) a postupovať podľa tiež inštrukcií Kupujúceho obsiahnutých v objednávke. Ak tak nespraví, Kupujúci má právo zrušiť objednávku. V prípade, že inštrukcie Kupujúceho sú nevykonateľné alebo nevhodné, Predávajúci je povinný na to Kupujúceho bezodkladne upozorniť. Ak Kupujúci napriek upozorneniu Predávajúceho trvá na nevykonateľných alebo nevhodných inštrukciách, Predávajúci môže objednávku zrušiť.

Pre doručenie objednávky Predávajúceho Kupujúcemu, ktoré je možné dodať elektronicky, Predávajúci priamo v objednávke klikne na tlačidlo „Doručiť“ a zároveň odošle Kupujúcemu produkt alebo službu ako prílohu. Ak má dodaný obsah príliš veľkú veľkosť, jaspravim.sk odporúča uložiť ho na niektorej z internetových úschovní a odoslať Kupujúcemu len odkaz na stiahnutie.

V prípade doručovania produktov fyzického charakteru je potrebné kliknúť „Doručiť objednávku“ až po odoslaní produktu. Jaspravim.sk odporúča posielať zásielky prioritne, doporučene a ponechať si doklad o odoslaní. Je zakázané doručovať produkty na dobierku. Jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie produktu, takisto nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo znehodnotenie zásielky či oneskorené dodanie produktu. V prípade, že Predávajúci zasiela produkt prostredníctvom pošty, je povinný primerane ho zabaliť a zabezpečiť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu.

Po zmene stavu objednávky na „Doručené“ má Kupujúci 72 hodín, aby vyjadril svoj súhlas alebo nesúhlas s dodanou objednávkou. V prípade, že Kupujúci súhlasí s výsledkom, klikne priamo v objednávke na „Áno“ a zanechá Predávajúcemu svoje hodnotenie (prostredníctvom hviezdičiek – max. možný počet 5 hviezdičiek).

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný, nesúhlasí s výsledkom, klikne priamo v objednávke na „Nie“ a v prípade, že je ochotný dať Predávajúcemu možnosť odstrániť nedostatky dodaného obsahu inzerátu, napíše Predávajúcemu svoje pripomienky, tieto je Predávajúci povinný zapracovať v novej dodacej lehote, ktorej dĺžka je rovnaká ako pôvodná. Pre opätovné doručenie objednávky so zapracovanými pripomienkami Kupujúceho postupuje Predávajúci rovnako, ako pri prvom doručovaní, t. j. klikne znovu na „Doručiť objednávku“. Tento proces je možné opakovať.

Ak v 72 hodinovej lehote Kupujúci nevyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas s dodaným obsahom objednávky, objednávka bude automaticky označená ako vybavená v prospech Predávajúceho.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie objednávky nezodpovedajúcej podmienkam uzavretej Zmluvy t. j. nekvalitné či neskoré dodanie nesie Predávajúci. Kupujúci je oprávnený, nie však povinný, poskytnúť Predávajúcemu dodatočnú lehotu na úpravu objednávky. V prípade, že Kupujúci nebude spokojný s dodaným obsahom objednávky ani po dodatočnej lehote poskytnutej Kupujúcim Predávajúcemu na úpravu obsahu objednávky, Predávajúci nemá nárok na cenu za objednávku.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste a v prípade zasielania produktu prostredníctvom pošty je Kupujúci povinný prekontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade, že je obal zásielky zjavne porušený, Kupujúci nemusí zásielku prevziať, je však povinný o tom bezodkladne Predávajúceho upozorniť. Zodpovednosť za poškodenie produktu pri poštovej preprave nesie prepravca.

V prípade, ak Kupujúci obsah objednávky neprevezme v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste, je Predávajúci povinný Kupujúceho vyzvať na opätovné prevzatie obsahu objednávky cez webstránku alebo poštou.

Opätovné doručovanie prostredníctvom pošty je Predávajúci povinný vykonať až po uhradení dodatočných poštových nákladov Kupujúcim. Najprv však Predávajúci mailom upozorní jaspravim.sk na nutnosť opätovného doručovania a Prevádzkovateľ na základe toho vyzve Kupujúceho na úhradu dodatočných poštových nákladov a po úhrade následne Kupujúcemu vystaví faktúru.

Odo dňa označenia objednávky za vybavenú začína plynúť 14-dňová bezpečnostná lehota, v rámci ktorej môže Kupujúci smerovať námietky ohľadne uskutočneného obchodu priamo Prevádzkovateľovi jaspravim.sk cez zákaznícky servis. Táto lehota sa skracuje po dosiahnutí vyšších levelov Predávajúcich zo 14 až na 6 dni (v závislosti od dosiahnutého levelu Predávajúcich).

Zrušenie objednávky

Predávajúci aj kupujúci majú obaja právo zrušiť objednávku. Postup rušenia objednávky podlieha niekoľkými podmienkam. Priamo v objednávke, kliknite na spodu na „Máš problém“, následne v ďalšom okne si vyberte možnosť „Zrušiť objednávku“. Potvrďte voľbu a systém objednávku pozastaví, odošle druhej strane notifikáciu s požiadavkou na zrušenie objednávky a začne plynúť 72 hodinová lehota. Počas tejto lehoty, môžu vzniknúť viaceré možnosti:
1. Druhá strana zrušenie prijme a objednávka sa zruší (Predávajúci nezíska negatívne hodnotenie a Kupujúcemu sa vrátia peniaze).
2. Druhá strana zrušenie zamietne a objednávka sa znovu aktivuje. Objednávku je možné normálne dokončiť.
3. Druhá strana sa nevyjadrí a objednávka sa po 72 hodinách automaticky uzatvorí ako zrušená. Peniaze sa vrátia Kupujúcemu na konto na jaspravim.sk.
Ak raz bola objednávka zrušená, NIE JE ju možné reaktivovať ani znovu aktivovať. Ak budete chcieť objednávku, musíte si urobiť novú objednávku a zaplatiť ju kreditom na konte jaspravim.sk.

Ak Predávajúci zruší objednávku bez adekvátneho dôvodu získa tak negatívne hodnotenie.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, ak mu ešte nebol dodaný ŽIADNY výsledok práce od Predávajúceho, avšak negatívne to ovplyvňuje jeho hodnotenie. Kupujúci sa stáva majiteľom vlastníckych práv k výsledku služby až po jej samotnom schválení. Ako doklad mu slúži faktúra, ktorá je zároveň aj dokladom o kúpe.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak neboli zo strany Predávajúceho dodržané inzerované podmienky uzavretého obchodu (kvalita inzerovaného obsahu, čas dodania).

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak ešte nezačal vykonávať žiadne práce, nedodal Kupujúcemu žiaden z inzerovaného obsahu. Ak však Predávajúci zruší objednávku bez adekvátneho dôvodu, hrozí, že získa negatívne hodnotenie. Adekvátnym dôvodom je predovšetkým to, že nie je objektívne možné dodať obsah inzerátu podľa inštrukcií od Kupujúceho zadaných v objednávke. O tomto je Predávajúci povinný Kupujúceho upovedomiť prostredníctvom krátkej správy na jaspravim.sk.

Ak bola objednávka vybavená, je zrušenie objednávky možné vykonať prostredníctvom zákazníckeho servisu len do 14 dní od dodania obsahu inzerátu. Žiadostiam odoslaným po uplynutí tejto lehoty nebude vyhovené.

V prípade, že už bola cena za objednaný obsah inzerátu uhradená, jaspravim.sk vráti peniaze späť Kupujúcemu po uplynutí 48 pracovných hodín od zrušenia objednávky a to ako kredit na užívateľské konto Kupujúceho a ten si ich môže nechať následne poslať na svoj bankový alebo PayPal účet (postup je ten istý ako pri výbere zárobkov Predávajúceho), avšak v prípade, že cena za objednaný inzerát nepresahuje sumu vo výške 25,00 EUR, peniaze budú vrátené Kupujúcemu vždy len ako kredit na užívateľské konto Kupujúceho a môže ho použiť na platbu za ďalšie objednávky na jaspravim.sk

V prípade, že už bol obsah inzerátu Kupujúcemu dodaný aj čiastkovo, je Kupujúci povinný produkt Predávajúcemu vrátiť a obsah objednávky dodaný elektronicky bezodkladne zlikvidovať.

V prípade akýchkoľvek problémov je tak Predávajúci ako aj Kupujúci povinný v prvom rade komunikovať priamo s druhou stranou. Ak však Predávajúci či Kupujúci potrebuje asistenciu, môže kontaktovať zákaznícky servis na . Na všetky emaily odpovedáme do cca 24 hodín.

Práva a povinnosti Predávajúcich a Prevádzkovateľa jaspravim.sk

Komunikáciu medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom objednávky je dovolené vykonávať výlučne na stránke jaspravim.sk, pričom Kupujúci a Predávajúci nesmú túto komunikáciu využívať na zdieľanie svojich kontaktných údajov alebo dohodu za účelom predaja tovaru mimo jaspravim.sk. Jaspravim.sk má prístup k takejto komunikácii na základe súhlasu, aby jeho krátke správy na jaspravim boli odosielané poskytovateľovi ako adresátovi správy za účelom kontroly jej obsahu a kontroly súladu s obchodnými podmienkami, s čím užívateľ súhlasí. Informácie a výmena súborov musia byť realizované výhradne cez portál jaspravim.sk. Iba tak dokážeme garantovať bezpečnosť tak pre Predávajúceho a Kupujúceho. Ak Predávajúci začne dodanie objednávky na základe podnetu z krátkych správ bez aktívnej objednávky, jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za finančnú ujmu vzniknutú z prípadnej neuhradenej odmeny Kupujúcim. Taktiež je prísne zakázané zasielať prostredníctvom krátkych správ nevyžiadanú poštu (spam), t. j. opakované či hromadné reklamy alebo iný obťažujúci obsah.

Krátke správy slúžia výhradne na komunikáciu a vysvetlenie detailov, ako sú napr. dodania príkladov prác, vzoriek prác, zaslanie portfólia a pod.

Krátke správy slúžia výhradne na komunikáciu a vysvetlenie detailov, ako sú napr. dodania príkladov prác, vzoriek prác, zaslanie portfólia a pod.

Jaspravim.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia Predávajúceho o povahe a vlastnostiach inzerovaného obsahu. Zodpovednosť za nedodanie inzerovaného obsahu alebo za dodanie oneskorené alebo v nezodpovedajúcej kvalite nesie Predávajúci. Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, v rozpore so vžitými tradíciami morálky, diskriminačne, nedobromyseľne, nečestne, zneužívajúc omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a pod. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zavádzať Kupujúcich, uvádzať nepravdivé, neúplné, nepresné údaje alebo zamlčiavať akékoľvek údaje o inzerovanom obsahu či podmienkach ich dodania. Je zakázané vykonávať aktivity, ktoré by sa mohli kvalifikovať ako nekalá súťaž.

Jaspravim.sk poskytuje len elektronický systém a priestor na komunikáciu medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi na uplatnenie a následné vybavenie reklamácie ku spokojnosti oboch strán. I napriek tomu, že jaspravim.sk nenesie tieto zodpovednosti, spôsob fungovania jaspravim.sk podľa týchto VOP chráni Predávajúcich pred nepoctivosťou Kupujúcich, a preto je v záujme Predávajúcich dodržiavať tieto VOP.

Publikovanie alebo propagovanie pornografického materiálu, ilegálnych činností, hrubých, drzých a nevhodných služieb, nemorálnych, využívanie portálu na nevhodnú propagáciu sú striktne zakázané. Ak Predávajúci a Kupujúci poruší tieto zákazy bude mať zablokovaný účet navždy.

Jaspravim.sk sa zaväzuje po kompletizácii objednávky zo strany Kupujúceho (po uhradení ceny za inzerát) bezodkladne odoslať Predávajúcemu notifikáciu o novej objednávke prostredníctvom krátkej správy, e-mailu, príp. SMS.

Výber odmeny (zárobku) za dodané služby alebo produkty

Provízia za inzertný priestor pre jaspravim.sk sa účtuje percentom zo sumy inzerovanej na jaspravim.sk a jej násobku zaplateného Kupujúcim. Na túto sumu vystaví jaspravim.sk faktúru, ktorú si môžeš vytlačiť na konci mesiaca vo svojom profile na podstránke „Moje predaje“. Tam pri každej objednávke je možnosť vytlačiť províznu faktúru, ktorá je dokladom o provízii jaspravim.sk za inzertné služby. Ako doklad o predaji služby na jaspravim.sk ti slúži faktúra, ktorú sme vystavili v tvojom mene. Túto faktúru si Predajca môže vytlačiť vo svojom profile na podstránke „Moje predaje“ pod odkazom „Stiahnuť doklad“.

Jaspravim.sk doručí odmenu Predávajúcemu až vtedy, keď je objednávka Kupujúcim potvrdená ako kompletne a včas doručená. Zárobky sú teda Predávajúcim vyplácané až po ukončení bezpečnostnej lehoty, ktorá je 14 dní odo dňa vyjadrenia spokojnosti Kupujúceho s dodaným obsahom objednávky. Táto lehota sa skracuje po dosiahnutí vyšších levelov Predávajúcich zo 14 až na 6 dní (v závislosti od dosiahnutého levelu Predávajúcich). Ak patríte do programu "Overený predajca" bude vyplatenie ešte rýchlejšie o 3 dni. Čiže ak má predajca level Majster, môže si zárobky vybrať už za 3 dni. Získajte stav Overeného predajcu TU.

Na vyzdvihnutie zárobku z jaspravim.sk je potrebné vyplniť požiadavku na výber zárobkov TU. Peniaze budú prevedené len užívateľom s kompletne vyplnenými všetkými údajmi v profile! Po overení emailu, ktorý príde automaticky po požiadaní o výber zárobkov, budú peniaze odoslané do 48 pracovných hodín. Peniaze je možné previesť bankovým prevodom alebo cez PayPal účet. Zriadenie aktívneho PayPal účtu je bezplatný a jednoduchý proces. Prosím, presvedč sa o tom, že tvoj účet PayPal može prijímať platby. Tento istý spôsob výberu peňazí platí aj pri storne objednávky.

Kredit na tvojom konte môžeš použiť buď na platbu za služby alebo produkty (v pokladni treba vybrať spôsob platby – „Platba kreditom“), alebo ich vybrať – poslať na svoj bankový účet. Minimálna hodnota pre výber z jaspravim.sk konta je 25,00 EURak patríte medzi Overeného predaju, môžete si vybrať zároby už od 5 EUR - Získajte Overeného predajcu TU. Jaspravim.sk nevracia platby za zrušené objednávky v sume nižšie ako 5 EUR kupujúcemu priamo na Účet, Platobnú Kartu alebo PayPal. Prostriedky za vratky sú kreditované priamo na konto kupujúceho a môžu byť využité na akékoľvek ďalšie nákupy na jaspravim.sk. V prípade vratiek vyšších ako 5 EUR použite rovnaký postup ako pri výbere zárobkov.

Pozor! Jaspravim.sk posiela peniaze bez poplatku len na bankové účty v slovenských bankách a na PayPal účty. Posielanie peňazí na bankové účty v zahraničných bankách bude spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.

Zánik zmluvného vzťahu, porušenie VOP

Rámcová zmluva môže byť kedykoľvek ukončená na základe zatvorenia konta Predávajúcim na jaspravim.sk.

Predávajúci je oprávnený vypovedať „jaspravim.sk zmluvu“ kedykoľvek písomne prostredníctvom žiadosti o zrušenie konta, bez udania dôvodu, a to s okamžitou účinnosťou. V takom prípade jaspravim.sk zruší užívateľské konto Predávajúceho a odošle na bankový účet predávajúceho zostatkový kredit najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti.

Prevádzkovateľ-jaspravim.sk je oprávnený vypovedať „zmluvu“ len na základe prípustného dôvodu. Prípustným dôvodom je hrubé alebo opakované porušovanie týchto VOP, predovšetkým zneužívanie krátkych správ na zasielanie ponuky, kontaktov a následné práce bez aktívnej objednávky či dohoda o uzavretí obchodu mimo jaspravim.sk. Písomnú a odôvodnenú výpoveď jaspravim.sk doručí Predávajúcemu prostredníctvom krátkej správy na jaspravim.sk alebo emailom najneskôr v lehote do 15 pracovných dní odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel. Výpovedná lehota v tomto prípade je 30 dní odo dňa doručenia výpovede, pričom v rámci týchto 30 dní Predávajúci nemôže uzatvárať nové obchody, avšak je povinný dokončiť dodanie už objednaných inzerátov. Jaspravim.sk pre tento účel zablokuje Predávajúcemu všetky inzeráty a aj možnosť pridávať nové inzeráty a bezodkladne po uplynutí výpovednej lehoty zruší užívateľské konto Predávajúceho a v lehote 30 dní po uplynutí výpovednej lehoty odošle na jeho bankový účet zvyšný kredit (zárobok získaný z uzavretých obchodov, príp. zrušených/nedokončených objednávok u iných Predávajúcich).

Jaspravim.sk je oprávnené bez akéhokoľvek oznámenia Predávajúcemu zrušiť užívateľské konto Predávajúceho v prípade, že Predávajúci svoje užívateľské konto nepoužíva (nie je na ňom žiadna aktivita), a to dlhšie ako 1 rok.

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že produkt má vlastnosti, ktoré Predávajúci inzeroval a v záručnej dobe bude produkt spôsobilý na použitie obvyklým spôsobom.

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia produktu. Ako záručný list slúži Kupujúcemu faktúra/Zmluva o dielo vystavená jaspravim.sk v mene Predávajúceho.

Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť prostredníctvom emailovej správy na jaspravim.sk priamo u Predávajúceho. Predávajúci je povinný Kupujúcemu potvrdiť uplatnenie reklamácie, ako aj vykonanie opravy a čas jej trvania.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Kupujúci oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol podľa objednávky riadne užívať, má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu za nový produkt. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže produkt riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má Kupujúci právo na primeranú zľavu.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v lehote 30 kalendárnych dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nový produkt

Spory

Jaspravim.sk neručí za splnenie záväzkov Kupujúcich vyplývajúcich z obchodov uzavretých s Predávajúcimi. Jaspravim.sk nenesie zodpovednosť za nezaplatenie ceny za objednané inzeráty Kupujúcimi. Jaspravim.sk taktiež nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia Predávajúceho o povahe a vlastnostiach inzerovaného obsahu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie inzerovaného obsahu alebo za dodanie oneskorené alebo v nezodpovedajúcej kvalite nesie Predávajúci. Jaspravim.sk v tomto smere výhradne poskytuje elektronický systém a priestor na komunikáciu medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi na uplatnenie a následné vybavenie reklamácie ku spokojnosti oboch strán. Jaspravim.sk podporuje, aby sa všetky vzniknuté spory vyriešili priamo medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ak z akýchkoľvek dôvodov táto iniciatíva zlyhá, obidve strany môžu kontaktovať priamo zákaznícky servis jaspravim.sk. Pri riešení sporov využije jaspravim.sk dostupné prostriedky a nástroje podľa vlastného uváženia. Pri riešení sporov má jaspravim.sk posledné slovo. I napriek tomu, že jaspravim.sk nenesie tieto zodpovednosti, spôsob fungovania jaspravim.sk podľa týchto VOP chráni Predávajúcich pred nepoctivosťou Kupujúcich, a preto je v záujme Predávajúcich dodržiavať tieto VOP.

Ochrana duševného vlastníctva a ďalšie obmedzenia

Ak v jednotlivých podmienkach a popise konkrétnej služby (produktu) nie je uvedené inak, stáva sa kupujúci právoplatným vlastníkom a nadobúda všetky intelektuálne práva doručením (dodaním) zaplatenej služby (produktu).Za predpokladu, že všetky práva predávajúceho boli splnené, nákupný proces a proces dodania prebehol v poriadku.

Stránka jaspravim.sk obsahuje užívateľsky generovaný obsah, napríklad obrázky, fotografie, video a iné audiovizuálne materiály (ďalej len "užívateľský obsah"). Jaspravim.sk nekontroluje užívateľský obsah na porušenie autorských práv, ochranných známok ani značiek. Jaspravim.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských práv a iných práv duševného vlastníctva zo strany Predávajúceho či Kupujúceho. Ak nájdete podobný obsah na stránke jaspravim.sk, bude tento po oznámení stiahnutí z webstránky. Kupujúci a predávajúci nesú právnu zodpovednosť za fotografie, video materiály a iné audiovizuálne materiály použité pri zadaní inzerátu na jaspravim.sk. Kopírovanie textov a obrázkov je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky. Pri nahrávaní fotografií musí mať užívateľ jaspravim.sk všetky práva k danému obrázku, videu alebo inému audiovizuálnemu materiálu použitému pri pridaní inzerátu alebo predanému ako službu alebo produkt kupujúcemu. Jaspravim.sk si vyhradzuje právo použiť všetky audiovizuálne materiály uverejnené v inzerátoch na propagáciu a marketingové účely jaspravim.sk a jej inzerentov, bez nároku na odplatu inzerujúcich.

V prípade, že v inzeráte ponúkaný produkt alebo služba je autorským dielom, Kupujúci získava po dokončení objednávky s Predávajúcim všetky práva na použitie autorského diela tak, aby bol zachovaný účel uzavretého obchodu.

Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies

Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok jaspravim.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov používateľa môže dôjsť pri registrácií alebo pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení registračné formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok jaspravim.sk. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

 • meno a priezvisko
 • emailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • adresa bydliska alebo dodacia adresa používateľa.

Používateľ pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

 • spracovaním získaných osobných údajov,
 • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Súhlas používateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie používateľa k odberu newsletteru tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu dvoch rokov od jej skončenia. Upozorňujeme, že údaje potrebné pre fakturácie nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov. Ak používateľ vyplní v profile telefónne číslo, dáva prevádzkovateľovi súhlas na osobnú komunikáciu za účelom zisťovania spokojnosti s nákupom a aktualizáciou jeho osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov používateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru a umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a 3. osobami, ktorým môžu byť osobné údaje používateľa poskytnuté za účelom naplnenia objednaného obsahu.

Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

Osobné údaje používateľa môžu byť poskytnuté nasledujúcim 3. osobám, a to pre účely umožnenia komunikácie medzi takouto osobou a používateľom:

 • GS Mark, s.r.o., IČO: 36 052 094, A. Hlinku 905/14, 962 12 Detva
 • Ezmid, s.r.o., IČO: 48 164 887, Moyzesova 42, 01001 Žilina
 • Heger & Partners, s.r.o., IČO: 36 647 489, Na Troskách 3, 97401 Banská Bystrica
 • Dataconcept, s.r.o., IČO: 50 023 497, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Používateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa ZOOÚ je používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.

Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 27 ods. 2 ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Informačný systém prevádzkovateľa bol oznámený Úradu na ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené identifikačné číslo: 3702

Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok jaspravim.sk, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.V prípade udelenia súhlasu môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webovým stránkam jaspravim.sk.
 • Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

Predávajúci sú taktiež povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s realizáciou práv a povinností z právnych vzťahov vznikajúcich medzi registrovanými používateľmi navzájom.

Jaspravim.sk politika ochrany

V rámci jaspravim.sk sú informácie o užívateľoch vždy súkromné a bezpečné. Inzeráty nemôžu obsahovať akýkoľvek formát kontaktného údaju alebo odkazu ktorý môže byť spojený s užívateľom. To zahrňuje aj užívateľské meno. Užívateľské meno nemôže obsahovať názvy firiem alebo inštitúcií, kontakty alebo iné formy kontaktov na právnické alebo fyzické osoby.

Jedna fyzická/právnická osoba môže mať na jaspravim.sk len jedno užívateľské konto. V prípade zistenia duplicitných kont, budú neskoršie aktivované kontá zablokované administrátorom.

Jaspravim.sk zabezpečuje zákaznícky servis, tak aby sme Vám pomohli s otázkami, objednávkami a vyriešili problémy so stránkou. Náš tím nonstop monitoruje stránku, aby sme zabezpečili pravidelné čistenie od spammerov, alebo nevhodných inzerátov.

Jaspravim.sk dáva dostatočné záruky bezpečnosti tak Predávajúcich ako aj Kupujúcich, aby boli splnené zákonné požiadavky ochrany spotrebiteľa, plní informačné povinnosti Predávajúcich uvedené v týchto VOP.

Ochrana spotrebiteľa podľa týchto VOP sa nevzťahuje na Kupujúcich, ktorí konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania a právnické osoby. Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa má za to, že Kupujúci je spotrebiteľom.

Každý Predávajúci je povinný dodržiavať vo vzťahu ku Kupujúcim právne predpisy ochrany spotrebiteľa. Predávajúci nesmie viazať dodanie inzerovaného obsahu na dodanie iného inzerovaného obsahu. Je striktne zakázané používať voči Kupujúcim nekalé obchodné praktiky.

Ak poskytne Predávajúci Kupujúcemu plnenie a Kupujúci si ho neobjednal, nie je Kupujúci povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať, vylúčené sú aj akékoľvek ďalšie nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky a teda Kupujúci nie je povinný za nevyžiadané plnenie zaplatiť. Nevyžiadaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté Kupujúcemu na základe skôr uzavretej zmluvy, ak Kupujúci výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak Predávajúci nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za nevyžiadané.

Odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od kúpy môže Kupujúci aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia produktu, a v prípade ak je predmetom zmluvy služba (resp. elektronický obsah) odo dňa uzavretia objednávky a to jednoznačným vyhlásením (napr. e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Jaspravim.sk ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy zašle na e-mail Kupujúceho – spotrebiteľa potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti produkt (dodaný poštou) Predávajúcemu bez ohľadu na to, či bol už použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil, primeraná starostlivosť o produkt musí byť zachovaná. Kupujúci znáša náklady na vrátenie produktu (dodaného poštou) Predávajúcemu.

Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby a Kupujúci – spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím jej poskytovania, má Kupujúci – spotrebiteľ povinnosť uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia odstúpenia od zmluvy (pomernú časť ceny). Kupujúci však stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí nehmotného inzerovaného obsahu.

Jaspravim.sk vráti Kupujúcemu už zaplatenú cenu za produkt alebo službu (vrátane poštových nákladov) najneskôr v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy prevodom na bankový účet Kupujúceho, alebo pripísaním kreditu na konto Kupujúceho, ak s tým vyjadril súhlas.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

 • ak je predmetom kúpa elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči súhlasí s jeho dodaním v prípade, že zrealizoval platbu a bola mu služba doručená. Podľa §7 ods.6 písmeno l zákona o 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
 • ak jej predmetom je poskytnutie služby a už došlo k jej úplnému poskytnutiu (na základe výslovného súhlasu Kupujúceho),
 • ak jej predmetom je produkt zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho produkt vyrobený na mieru alebo produkt určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • ak jej predmetom je elektronický obsah neposkytovaný na hmotnom nosiči, ak už došlo k jeho poskytnutiu (na základe výslovného súhlasu Kupujúceho).

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Jaspravim.sk však Kupujúcim odporúča v prípade nespokojnosti s dodaným inzerovaným obsahom pred využitím svojho práva odstúpiť od Zmluvy o dielo využiť jednoduchšie možnosti ponúkané systémom Jaspravim:

 • zrušenie objednávky bez akejkoľvek sankcie a s garanciou vrátenia peňazí alebo náprava
 • – kontaktovať Predávajúcich s požiadavkou na zapracovanie pripomienok a opätovné dodanie objednaného inzerovaného obsahu.

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým jaspravim.sk vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

O cookies

Pre optimalizáciu webovej stránky používame súbory cookies. Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s našou politikou používania týchto súborov.

Pri používaní webovej stránky spoločnosti GAMI5, s.r.o. nezaznamenávame žiadne informácie, podľa ktorých by bylo možné Vás identifikovať.

Všetky informácie sú anonymné. Váš pohyb po stránke zaznamenávame len preto, aby sme si vytvorili lepší prehľad o tom, ako sa naša stránka využíva a vylepšili jej obsah a funkčnosť. Zmienené informácie získavame pomocou súboru nazývaného cookie.

Súbor cookie je textový súbor, ktorý Vášmu prehliadaču zašle naša webová stránka. Váš prehliadač potom súbor uloží vo Vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, cez ktoré ste pripojení k internetu.

Pri prvej návšteve webovej stránky spoločnosti GAMI5, s.r.o. Vás požiadame o prijatie súborov cookies. Doporučujeme súbory cookies z našich stránok prijať. Pomôžu nám totiž spríjemniť prezeranie stránok nielen Vám, ale aj ostatným návštevníkom. Pokiaľ používanie súborov cookies odmietnete, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Súbory cookies sa samé vymažú po niekoľkých mesiacoch (podľa nastavenia Vášho prehliadača). Automaticky sa však aktualizujú vo chvíli, keď znovu navštívite našu webovú stránku.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP boli formulované v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Prevádzkovateľom-jaspravim.sk, Predávajúcimi a Kupujúcimi.

Tieto VOP sú pre Prevádzkovateľa-jaspravim.sk a registrovaných používateľov záväzné.

Tieto VOP môže Prevádzkovateľ-jaspravim.sk, kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. O Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o dielo uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú vždy ustanoveniami VOP účinnými v čase uzavretia tejto zmluvy.

Na riešenie prípadných sporov medzi jaspravim.sk a registrovanými používateľmi a registrovanými používateľmi navzájom sú príslušné všeobecné súdy. Prevádzkovateľ a registrovaní používatelia sa zaväzujú usilovať prednostne o mimosúdne vyriešenie prípadných sporov dohodou sporiacich sa strán.

Prípadné spory medzi registrovanými používateľmi sú títo povinní riešiť priamo medzi sebou prostredníctvom krátkych správ na jaspravim.sk. V prípade potreby však môže ktorákoľvek zo sporiacich sa strán kontaktovať so žiadosťou o pomoc zákaznícky servis jaspravim.sk.

V prípade, ak sa spor medzi registrovanými používateľmi nepodarí vyriešiť prostriedkami, ktoré poskytuje systém jaspravim.sk, Prevádzkovateľ – jaspravim.sk je povinný na žiadosť registrovaného používateľa oznámiť mu meno a priezvisko (resp. obchodné meno) a kontaktné údaje druhej strany sporu.

Na zákaznícky servis jaspravim.sk sa môže kedykoľvek obrátiť registrovaný používateľ aj s otázkami, sťažnosťami, žiadosťami či problémami s funkčnosťou webovej stránky.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné:

 • adresa pre doručovanie: Gami 5 s.r.o. Panenská 13,81103 Bratislava
 • IČO: 46442995, DIČ: 2820012063, IČ DPH: SK2820012063
 • e-mailová adresa:

Kontrolnými orgánmi, na ktoré sa možno obrátiť so sťažnosťami a podnetmi, sú miestne príslušné živnostenské úrady, v ktorých pôsobnosti je kontrola dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, ďalej Úrad pre ochranu osobných údajov, v ktorého pôsobnosti je dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, a napokon Slovenská obchodná inšpekcia, v ktorej pôsobnosti je o. i. dozor nad dodržiavaním právnych predpisov ochrany spotrebiteľa.

Tieto VOP boli spracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Práva a povinnosti z právnych vzťahov vznikajúcich na jaspravim.sk, ktoré nie sú v týchto VOP výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených zákonov a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Aj v prípade, ak je registrovaný používateľ občanom iného štátu než Slovenskej republiky, právne vzťahy vznikajúce na jaspravim.sk sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Žiadna časť týchto VOP nesmie byť kopírovaná ani žiadnym spôsobom šírená bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa: 09. 11. 2023