Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Nasledovné podmienky hovoria o vzťahoch medzi predajcom, kupujúcim a Jaspravim.sk.

Predávajúci

Za každú službu alebo produkt, ktorú úspešne predáš a aj doručíš kupujúcemu, ti pribudne kredit/peniaze vo výške 90% z hodnoty predaja, zo sumy inzerátu. Čiže provízia z každej objednávky je 10%. Registrácia ako aj pridávanie inzerátov je zadarmo. jaspravim.sk nie je platcom DPH a preto sa nebude odmena pri predávajúcich, ktorý sú platcom DPH navyšovať o sumu DPH.

Kupujúci platí za služby jaspravim.sk vždy vopred. A peniaze sú v úschove jaspravim.sk až do úspešného dodania služby/produktu.

Je zakázané vykonávať akúkoľvek prácu bez aktívnej objednávky od kupujúceho, prostredníctvom krátkych správ na jaspravim.sk. Ak predávajúci začne pracovať na základe podnetu z krátkych správ bez aktívnej objednávky, jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za finančnú ujmu vzniknutú z neuhradenej objednávky kupujúcim. Správy slúžia výhradne na komunikáciu a vysvetlenie detailov ako sú napr. dodania príkladov prác, vzoriek prác, zaslanie portfólia grafík a pod. Zneužívanie a nedodržanie podmienok má za následok zablokovanie konta pre predávajúceho aj pre kupujúceho.

Jaspravim.sk doručí platbu predávajúcemu až vtedy, keď je služba kompletná.

Ak je objednávka na službičku zrušená (z akýchkoľvek dôvodov), neskoré doručenie, nespokojnosť s kvalitou služby, neschopnosť dodania služby, finančná odmena nebude pripísaná na konto predávajúceho.

Predávajúci je hodnotený na základe toho, aké služby poskytuje v tzv. Ratingu. Ak máš negatívny rating (napr. neskoré dodania, nekompletné a pod.) budeš mať pravdepodobne negatívne hodnotenie.

Proces objednávky

Kupujúci si vyberie a objedná službu/produkt, v pokladni si vyberie spôsob platby a dokončí objednávku. Je možné využiť možnosť platby bankovým prevodom, platbu kartou, Tatra pay a PayPal. Keďže objednávka sa aktivuje až po úspešnom zrealizovaní platby, vyberte si vhodný spôsob platby podľa toho kedy chcete mať objednávku aktívnu. Platba kartou, PayPal, Tatra pay aktivujú objednávku okamžite. Bankový prevod aktivuje objednávku až v momente pripísania financií na účet jaspravim.

Po dokončení objednávky odošle stránka automaticky email. Kupujúcemu potvrdenie o nákupe s faktúrou a Predávajúcemu notifikáciu o novej objednávky. V prípade platby bankovým prevodom dostane Predávajúci notifikáciu o novej objednávke až keď budú pripísané peniaze na naše bankové konto.

Predávajúci musí pri realizácií objednávky dodržať podmienky, ktoré si sám stanoví v inzeráte napr. (lehoty na dodanie služby a pod.) Ak tak nespraví, kupujúci má právo zrušiť objednávku.

Keď chce predávajúci dodať službu/produkt urobí tak priamo v objednávke kliknutím na "Doručiť objednávku". V prípade produktu klikne Predávajúci až v momente, keď bol produkt odoslaný poštou.

Po kliknutí na "Doručiť objednávku" má Kupujúci 72 hodín aby vyjadril svoj súhlas alebo nesúhlas s dodanou službou. V prípade, že súhlasí s výsledkom, klikne priamo v objednávke na "Áno" a nechá Predávajúcemu hodnotenie. V prípade, že nesúhlasí Kupujúci klikne na odkaz "Nie" priamo v objednávke a zároveň napíše Predávajúcemu pripomienky, ktoré chce zapracovať. Ak chce predávajúci doručiť objednávku kliknie znovu na "Doručiť objednávku".

Predávajúci aj Kupujúci majú obaja právo zrušiť objednávku. Ak Predávajúci zruší objednávku získa tak negatívne hodnotenie.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku ak neboli dodržané inzerované podmienky služby/produktu..

Kupujúci má právo zrušiť objednávku kedykoľvek ak mu ešte nebol dodaný žiadny výsledok práce, avšak negatívne to ovplyvňuje jeho hodnotenie. Kupujúci sa stáva majiteľom vlastníckych práv k výsledku služby až po jej schválení. Ako doklad mu slúži faktúra, ktorá je zároveň aj dokladom o kúpe.

Pravidlá pridávania inzerátov

Inzeráty musia byť konkrétne a presné, inak nebudú schválené. Predávajúci by mal predávať konkrétnu službu/produkt ak existujú jeho variácie alebo obmeny, ktoré znamenajú inú cenu ako je ponúkaná, pridajte si viac inzerátov.

Inzeráty, ktoré obsahujú kontaktné údaje či už v texte alebo vo fotkách a profiloch, nebudú schvalené.

jaspravim.sk si vyhradzuje právo na drobné zmeny v inzerátoch, ktoré prispejú k ich schváleniu ako napr. vymazanie kontaktných údajov, zaradenie do správnej kategórie a pod.

Keď nechceš mať problém.

Identita tak predávajúceho ako aj kupujúceho je anonymná. Na ochranu tak Predávajúceho, ako aj Kupujúceho požadovanie a udávanie emailovej adresy, skype/icq kontaktov, externých webstránok alebo akýchkoľvek ďalších kontaktných údajov nie je dovolené v správach, inzerátoch ani fotkách ani iným spôsobom.

Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim, informácie a výmena súborov musia byť realizované výhradne cez portál jaspravim.sk

Publikovanie alebo propagovanie pornografického materiálu, ilegálnych činností, hrubých, drzích a nevhodných služieb, nemorálnych, využívanie portálu na nevhodnú propagáciu sú striktne zakázané. V prípade porušenia bude účet zablokovaný navždy.

Dodanie práce a komunikácia

Každý užívateľ je zodpovedný sám za prenos dokumentov za ich scanovanie proti vírusom, alebo malware. jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené užívaním stránky, jej obsahu, alebo škody spôsobenej prenosom dát.

Predávajúci musí dodať kompletné súbory.

Akonáhle je služba/produkt doručená predávajúcemu, kupujúci má 3 dni na odpoveď. Po tejto lehote bude automaticky objednávka označená ako vybavená.

Výber odmeny (zárobku) za dodané služby/produkty

Na vyzdvihnutie zárobku z portálu jaspravim.sk je potrebné vyplniť požiadavku na výber zárobkov TU . Peniaze budú prevedené len užívateľom s vyplnenými kompletnými údajmi v profile! Po overení emailu, ktorý Vám príde po požiadaní o výber zárobkov, budú peniaze odoslané do 48 pracovných hodín. Peniaze je možné previesť cez bankový prevod alebo cez PayPal účet. Zriadenie aktívneho PayPal účtu je bezplatné. Prosím presvedč sa o tom, že tvoj účet PayPal može prijímať platby.

Zárobky sú vyplácané až po ukončení preverovacej a zabezpečovacej lehoty, ktorá je 14 dní odo dňa schválenia služby predávajúcim. Táto lehota sa skracuje po dosiahnutí vyšších levelo predajcov zo 14 až na 3 dni, v závislosti od levelu predajcu.

Provízia za sprostredkovanie je 10% zo zárobku predávajúceho so sumy inzerátu. A násobí sa počtom predaných inzerátov v jednej objednávke.

Kupujúci

Služby/Produkty je možné objednať s použitím Bankového prevodu, platbou Platobnou/Kreditnou kartou, alebo PayPal.

Akonáhle dôjde k potvrdeniu platby, bude vytvorená objednávka aktivovaná a odoslaná predávajúcemu. Pred uhradením predávajúci nemá informáciu o objednávke.

Je zakázané zadávať prácu predávajúcim krátkych správ na jaspravim.sk. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zrušenie Vášho konta. Je možné žiadať o doručenie vzoriek práce, príkladov práce, portfólia grafických a iných prác na dokázanie skúseností a dohodnutie objednávky.

Na ochranu kupujúceho požadovanie o dodanie emailovej adresy, skype/icq kontaktov, alebo akýchkoľvek ďalších kontaktných údajov nie je dovolené.

V prípade výmeny kontaktných údajov medzi kupujúcim a predávajúcim, jaspravim.sk negarantuje dodržanie podmienok predávaných služieb/produktov ako obsah, čas dodania a pod. jaspravim.sk nenesie v tomto prípade, žiadnu finančnú ujmu, ktorú môže takáto výmena kontaktov spôsobiť kupujúcemu alebo predávajúcemu.

Je zakázané ponúkať akúkoľvek inú formu úhrady ako je platforma jaspravim.sk

Je zakázané platiť za služby/produkty predávajúcemu priamym použitím jeho PayPal účtu. Ak si bol požiadaný použiť alternatívnu formu úhrady, prosím informuj o tom okamžite tu.

Ak dôjde k zneužitiu niektorej z vyššie uvedenej podmienok tvoj účet bude okamžite zablokovaný.

V prípade akýchkoľvek problémov, prosím vždy sa snaž komunikovať s predávajúcim. Ak potrebuješ ďalšiu asistenciu, kontaktuj náš zákaznícky servis tu.

Zrušenie objednávky (ak je relevantné) môže byť uskutočnené iba prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu maximálne do 10 dní od ukončenia a odovzdania službičky. Žiadosti doručené po tomto termíne budú zrušené.

Dodanie služieb a produktov

Niektoré služby si vyžadujú fyzické dodanie resp. doručenie (napr. umenie, výrobky, zbierkové predmety a pod.) Pre tento typ služieb/produktov sa predávajúci môže rozhodnúť pripojiť k cene služby cenu za dopravu. Predávajúci sa môže rozhodnúť uviesť doručenie na miestny trh (Slovensko) alebo medzinárodný trh (zahraničie).

Dôležité upozornenie

V prípade, že ide o fyzické dodanie resp.doručenie, predávajúci môže požadovať o dodanie adresy doručenia. Predávajúci je povinný zabezpečiť spôsob doručenia tovaru. Jaspravim.sk nie je zodpovedné za podmienky doručenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim. Jaspravim.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie a znehodnotenie, alebo neskoré dodanie transportovaných služieb/produktov.

Porušenie VOP

Nedodržanie a neakceptovanie všeobecných obchodných podmienok jaspravim.sk môže viesť k okamžitému zablokovaniu Vášho účtu.

Predávajúci si môžu vyzdvihúť svoje odmeny z dodaných služieb/produktov v prípade zablokovaného účtu v rozmedzí od 45 - 90 dní, v závislosti od toho, aký bol dôvod zablokovania účtu.

V prípade akýchkoľvek problémov prosím kontaktujte náš zákaznícky servis na jaspravim.sk. Cez formulár na stránke Kontakt.

Je zakázané zadávať a vykonávať prácu prostredníctvom krátkych správ na jaspravim.sk. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zrušenie Vášho konta. Je možné žiadať o doručenie vzoriek práce, príkladov práce, portfólia grafických a iných prác na dokázanie skúseností a dohodnutie objednávky. Pri dodaní práce bez aktívnej objednávky, nenesie jaspravim.sk žiadnu zodpovednosť za straty a škody.

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo zadržať, alebo zablokovať účet predávajúceho, alebo Kupujúceho v prípade akýchkoľvek nejasností. V tomto čase predávajúci ani kupujúci nemôže využívať jaspravim.sk na nákup alebo predaj službičiek.

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo čas od času doplniť Všeobecné obchodné podmienky, preto odporúčame čas od času prezrieť si túto sekciu.

V prípade,že dôjde k zmene Všeobecných obchodných podmienok tak Predávajúci ako aj Kupujúci akceptuje nové upravené podmienky užívania.

Spory

Jaspravim.sk podporuje, aby sa všetky vzniknuté spory vyriešili priamo medzi kupujúcim a predávajúcim. Ak z akýchkoľvek dôvodov táto iniciatíva zlyhá, môžete kontaktovať priamo zákaznícky servis jaspravim.sk. Pri riešení sporov má jaspravim posledné slovo.

Jaspravim.sk nerefunduje platby za zrušené objednávky nižšie ako 5 EUR Kupujúcemu priamo na Účet, Platobnú Kartu alebo PayPal. Prostriedky za vratky sú kreditované priamo na konto kupujúceho a môžu byť využité na akékoľvek ďalšie nákupy na jaspravim.sk. V prípade vratiek vyšších ako 5 EUR použite rovnaký postup ako pri výbere zárobkov.

Duševné vlastníctvo a ďalšie obmedzenia

Ak nie je inak uvedené v podmienkach a popise služby/produktu, v prípade, že je služba doručená kupujúci nadobúda všetky intelektuálne práva vlastníctva k doručenej službe, či veci. Za predpokladu, že všetky práva predávajúceho boli splnené, nákupný proces a proces dodania prebehol v poriadku.

Stránka jaspravim.sk obsahuje užívateľsky generovaný obsah, napríklad obrázky, fotografie, video a iné audiovizuálne materiály (ďalej len "užívateľský obsah"). Jaspravim.sk nekontroluje užívateľský obsah na porušenie autorských práv, ochranných známok ani značiek. Ak nájdete podobný obsah na stránke jaspravim.sk, bude tento po oznámení stiahnutí z webstránky. Kupujúci a predávajúci nesú právnu zodpovednosť za fotky, video materiál a iné audiovizuálne materiály použité pri zadaní inzerátu na jaspravim.sk. Kopírovanie textov a obrázkov je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky. Pri nahrávaní fotiek musí mať užívateľ jaspravim.sk všetky práva k danému obrázku, videu alebo inému audiovizuálnemu materiálu použitému pri pridaní inzerátu alebo predanému ako službu alebo produkt kupujúcemu. Jaspravim si vyhradzuje právo použiť všetky audiovizuálne materiály uverejnené v inzerátoch na propagáciu jaspravim.sk a jej inzerentov, bez nároku na odplatu inzerujúcich.

Jaspravim.sk politika ochrany

V rámci jaspravim.sk sú informácie o užívateľoch vždy súkromné a bezpečné. Naši užívatelia si možu vybrať, či chcú zostať anonymní (tak v prípade kupujúceho, ako aj v prípade Predávajúceho), alebo publikovať svoje údaje. Inzeráty nemôžu obsahovať akýkoľvek formát kontaktného údaju alebo odkazu ktorý môže byť spojený s užívateľom. To zahrňuje aj užívateľské meno. Užívateľské meno nemôže obsahovať názvy firiem alebo inštitúcií, kontakty alebo iné formy kontaktov na právnické alebo fyzické osoby.

Kupujúci aj Predávajúci majú právo zrušiť objednávky, ktoré neboli doručené načas, doručenie neprebehlo úspešne, alebo neboli doručené vôbec.

Jaspravim.sk urobí všetko preto, aby ochránilo Predávajúcich pred znezužitím. Toto zahrňuje aj neoprávnené alebo úmyselné škodenie. Investujeme veľa námahy a času do preverovania tak kupujúcich ako aj predávajúcich, aby sme vyradili všetkých tých, ktorí vedú nekalú súťaž.

Jaspravim.sk zabezpečuje zákaznícky servis, tak aby sme Vám pomohli s otázkami, objednávkami a vyriešili problémy so stránkou. Náš tím nonstop monitoruje stránku, aby sme zabezpečili pravidelné čistenie od spammerov, alebo nevhodných inzerátov.

Prevádzkovateľ

Stránku prevádzkuje GAMI5, s.r.o., A. Hlinku 905/14, 96212 Detva, IČO: 46442995, DIČ: 2820012063, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 21331/S.

Súhlas

Uživateľ odoslaním svojich osobných údajov udeľuje prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých spoločnosti GAMI5 s.r.o. s cieľom spracovania podkladov pre výplatu finančných zdrojov a ďalšieho marketingového spracovania a zasielania občasných reklamných informácií prostredníctvom emailu, ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazový materiál v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach . Kupujúci a predávajúci /užívateľ/ týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 482/2002 Z.z., svoj súhlas udelil dobrovoľne a kedykoľvek ho môže bezplatne písomne odovlat na adrese prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia

Jaspravim.sk si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na jaspravim.sk a sú platné aj retrospektívne.